Skip to content
Rukovodilac programa
Dejan Trkulja, ma

Katedra za duvačke instrumente

Biografija

Katedra za kompoziciju

Dr um. Tatjana Milošević Mijanović
Dr um. Tatjana Milošević Mijanović

Redovni profesor, šef katedre

Biografija

Katedra za muzičku teoriju

Dr Gordana Grujić

Docent, šef katedre

Biografija
Dr Sanda Dodik

Redovni profesor

Biografija
Mr Zoran Nikolić

Redovni profesor

Biografija
David Mastikosa, ma

Viši asistent

Biografija
Mladen Janković, ma

Viši asistent

Biografija

Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju

Dr Saša Pavlović

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Slavica Gluvić

Vanredni profesor

Biografija
Mr Mladen Matović

Vanredni profesor

Biografija
Matija Antonić

Asistent

Biografija

Katedra za dirigovanje

Mr Branka Radošević Mitrović

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Nemanja Savić

Redovni profesor

Biografija
Dušan V. Urošević

Asistent

Biografija

Katedra za solo pjevanje

Mr Dunja Simić

Redovni profesor, šef katedre

Biografija

Katedra za klavir i harmoniku

Dr um. Dejan Janković

Docent, šef katedre

Biografija
Mr Dinko Blagojević

Redovni profesor

Biografija
Mr Arsen Čarkić
Mr Arsen Čarkić

Redovni profesor

Biografija
Mr Snježana Popović Vuleta

Redovni profesor

Biografija
Mr Dunja Janković

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Željka Jovanić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Sonja Bobrek Savić, ma

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Marija Šestić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Mr Maja Regodić

Viši umjetnički saradnik

Biografija
Dr Zoran Rakić

Redovni profesor

Biografija

Katedra za gitaru

Nataša Jokić, ma

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija

Katedra za gudačke instrumente

Mr Ivan Otašević

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Milana Smiljanić, ma

Viši asistent

Biografija
Lidija Bojinović, ma

Asistent

Biografija

Katedra za duvačke instrumente

Mr Dejan Trkulja

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Mr Sonja Miletić

Vanredni profesor

Biografija
Jasna Grahovac, ma

Docent

Biografija

Katedra za kamernu muziku

Mr Biljana Jašić-Radovanović

Redovni profesor, šef katedre

Biografija
Timea Hotić

Redovni profesor

Biografija
Mr Marija Pilipović

Viši asistent

Biografija

Katedra za etnomuzikologiju

Dr Dragica Panić Kašanski
Dr Dragica Panić Kašanski

Vanredni profesor, šef katedre

Biografija
Dr Zlata Marjanović
Dr Zlata Marjanović

Biografija
Sanja Pupac, ma
Sanja Pupac, ma

Viši asistent

Biografija
Sofija Vučićević

Asistent

Biografija

Engleski jezik

Jelena Brkić, ma

Nastavnik stranog jezika i vještina

Biografija