Skip to content
Dr Miloš Babić

Redovni profesor, gostujući profesor

Prof. dr Miloš Babić rođen je 1958. u Gračanici, BiH. Završio je gimnaziju a diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za književnost na temu Transpozicija epske narodne pjesme Banović Strahinja u dramu i film. Magistrirao je iz oblasti teorije medija i marketinga (Televizijska reklama i reklamna kampanja), a doktorirao sa temom Uloga TV spota u emocionalnom brendiranju u Beogradu i Novom Sadu.

Profesionalno iskustvo

Uža naučna oblast: Teorija AV medija i Menadžment u kulturi

Za vreme studija piše za novine (od saradnika do novinara), te volontira i asistira na igranom filmu. Кao talentovani saradnik, preporukom Udruženja filmskih umjetnika BiH, započinje obrazovanje za filmsko stvaralaštvo (od asistenta do pomoćnika reditelja) asistirajući kod značajnih filmskih stvaralaca u BiH tog vremena (S. Tanović, H. Кrvavac, B. Čengić, M. Idrizović, N. Stojanović, E. Кusturica…). Tokom ovog perioda, prolazeći kroz sve faze i sektore nastajanja filma, doprinosi kreativnom stvaranju značajnih filmskih ostvarenja u BiH i Jugoslaviji. Posle nagrada za samostalna umjetnička djela, na domaćim i međunarodnim festivalima, stiče zvanje filmskog i TV reditelja (1988).

Umjetničko bavljenje filmom nastavlja dolaskom u Beograd, te snima kratke igrane i dokumentarne filmove, za koje je nagrađivan kod nas u svijetu, i u statusu slobodnog umjetnika (u zvanju filmskog TV reditelja) provodi značajan period svog rada (20 godina). Za to vrijeme završava magistarske studije, režira TV ostvarenja,  piše scenarije i bavi se dramaturgijom, podiže kadrove za filmske ekipe i TV kuće. Osim umjetničkim bavljenjem filmom, značajno je uticao na produkciju moderne TV reklame na medijskom prostoru bivše Jugoslavije, gde je kao autor izgradio sopstveni umjetnički izraz. Uspiješnost u filmskoj i TV umjetničkoj produkciji, a upućenost i na promociju, navodi autora da se bavi promotivnim aktivnostima u reklamnim kampanjama, što će kasnije biti i teorijski uobličeno kroz doktorski rad. „Osetivši tu bitnu granicu između razuma i emocije, kada je u pitanju propagandno djelovanje, uspješno je odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu Uloga TV spota u emocionalnom brendiranju. Disertacija je itekako bila značajna podloga za njegovo obraćanje studentima i uspješan cjelokupni pedagoški rad na fakultetu“ – (prof. Jelica Đokić, Fakultet dramskih umetnosti Beograd – iz Referata o izboru za vanrednog profesora 2007).

Danas je redovni profesor teorije medija i komunikacija, filmskih i fotografskih slika, menadžmenta u kulturi i umetničkoj produkciji. Napisao je 15 knjiga i 3 monografije iz oblasti koje izučava i predaje, te je autor preko 100 naučnih i stručnih radova. Svoja istraživanje iz magistarskog rada i doktorske disertacije objavio je i predočio javnosti, kao i svojim studentima. Mentor je mnogih diplomskih radova, 6 magistarskih teza, 25 master radova i 3 doktorske disertacije. Takođe, mentor je mnogih diplomskih filmova i umjetničkih projekata, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor je akademskih studijskih programa u regionu za proučavanje medija i umetničke AV produkcije. Redovni profesor je u Sremskim Кarlovcima na Кatedri za medije (FAM) i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu (FSU – do jedne trećine norme). Takođe, redovni je profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u  Banjoj Luci kao i jedan od utemeljivača smjera Produkcija.

Osim nastave, obavljao je i mnoge funkcije na fakultetu: prodekan za nastavu, za nauku. Dva mandata bio je dekan Fakulteta za medije. Živi i stvara u Beogradu, a gostuje u Banjaluci, za vrijeme nastavnog procesa.

Neke od knjiga i monografija:                   

 1. Televizijska reklama                             
 2. Uvod u umetnost filma                            
 3. Video produkcija                                    
 4. Fotografija                                                
 5. Upr. projektima u kulturi                        
 6. Uvod u medije i komunikacije                 

Neki od autorskih filmova:

 1. Posljednja noć svirača Teodora, Filos, Sarajevo, 1982.
 2. Foliranti-Prvi korak, kratki igrani, Sutjeska film, 1986.
 3. Tvrđava i ljudi, Film i Ton, Beograd, 1993.
 4. Nastasja, kratki igrani, Film i Ton, Beograd, 1994.
 5. Tu negde kraj grada, Film public, Beograd, 1995.
 6. Ratnik i reka, antiratna drama, Film public, 1996.