Skip to content
dr Snežana Bijelić

Redovni profesor

Snežana (Veljko) Bijelić, djevojački Perišić, rođena 26.2.1961. godine u Osijeku, SFRJ, završila  gimnaziju i Pedagoški fakultet, smjer tjelesni odgoj u Osijeku i Fakultet fizičke kulture u Zagrebu, smjer trener ritmičke gimnastike. 
Od 1997. godine radi na Univerzitetu u Banjoj Luci. Ima izbor u zvanje redovnog profesora od 2012. godine na umjetničkoj oblasti „Gluma“ i od 2015. na naučnoj oblasti „Sportske i rehabilitacione nauke“.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Gluma

Godine 2003. je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Baletska priprema u funkciji razvijanja motoričkih sposobnosti“. Predmet naučnog interesovanja su joj  bazične kineziološke aktivnosti, ples, sportska i ritmička gimnastika, sport djece i mladih, a predmet umjetničkog interesovanja: gluma; scenske igre – klasični i savremeni balet, istorijski plesovi, narodni plesovi, društveni plesovi, savremeni plesovi, programska i apsolutna igra. Od 1984. godine do danas radi kao trener u ritmičkoj i sportskoj gimnastici.

Napisala je i objavila 5 knjiga, dvije monografije i tri udžbenika: Trenažna tehnologija u radu sa mladim sportistima – monografija (2005.godine), Plesovi  - udžbenik (2006. godine), Ritmička gimnastika – udžbenik (2012. godine), Trenažni modeli u plesu – monografija (2014. godine), Sportska gimnastika – udžbenik (2018. godine). Učestvovala je sa preko 50 radova na naučnim skupovima, i u naučnim časopisima. Recenzirala je 9 publikacija (udžbenika, monografija, praktikuma i sl).
U 25 predstava u zemlji i inostranstvu je radila kao koreograf. Neke od njih  su više puta nagrađivane u inostranstvu, kao npr. Pozorišna predstava ,,Tužni princ” u režiji Biserke Кolevske po tekstu Predraga Bjeloševića (1998.), Lutkarska pozorišna predstava „Vuk i sedam jarića“ u režiji Biserke Кolevske i Predraga Bjeloševića, dramatizacija Predrag Bjelošević prema bajci braće Grim (2011.), Pozorišna predstava Novosadskog teatra i Pozorišta mladih „O oružju i čovjeku“, po tekstu DŽ. B. Šoa, u režiji Vesne Topalov (2010.), Pozorišna predstava Pozorišta mladih i Saveza dramskih umjetnika Vojvodine „Ljubav“, u režiji Nemanje Petronja, po tekstu Mjurej Šizgala (2010.). Režirala je i koreografirala tri baletske predstave, Ledena bajka 2007, Put oko svijeta 2009. i Magična šuma 2010. Premijerno izvedene u Dječjem pozorištu RS.

Mentor za izradu i odbranu magistarskih teza je bila pet puta i dva puta na doktorskim disertacijama. U inostranstvu je bila član Кomisije za izradu i odbranu magistarske teze dva puta i član Кomisije za izradu i odbranu doktorske disertacije tri puta. Na Banjalučkom Univerzitetu je bila Predsjednik ili član u više od deset Кomisija za izradu i odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija. Odlukom Univerziteta u Banjoj Luci prof.dr Bijelić Snežana je imenovana prodekanom za nastavu na period od 2008-2012. godine. Odlukom Univerziteta u Banjoj Luci je imenovana za šefa Кatedre bazičnih motoričkih aktivnosti, u tri mandata, od 2010. – 2013; od 2013. – 2017; od 2017. – 2020. Odlukom  Univerziteta u Banjoj Luci je imenovana za šefa Кatedre za individualne sportove na period od 4 godine, od 2021. – 2024. Više puta je bila predavač po pozivu na naučnim skupovima i stručnim seminarima (naučni simpozijum andragoga na Bjelašnici 2004., na temu „Sport kao cjeloživotno učenje“ , 7. Internacionalni seminar pedagoga tjelesnog odgoja 2011.godine sa temom „Uvođenje trećeg časa u funkciji ostvarenja ciljeva fizičkog vaspitanja,  u Centru za sport predavač 4 godine,  „Ljetna škola sporta za mlade talentovane sportiste RS“ 2003, 2004. i  2005. Trebinje, predavač po pozivu na seminarima za stručno usavršavanje trenera u ritmičkoj gimnastici 2018, 2019. u organizaciji GSBiH...)
Projekti na kojima je bila angažovana: Zakon o sportu Republike Srpske 2004. (ekspertski tim formirala Vlada Republike Srpske), Projekat „Mediteranske igre u Almeiri 2005.“ Španija (u sklopu Кomisije za vrhunski sport u Olimpijskom komitetu BiH), „Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj 2005. – 2012.“ (ekspertski tim formirala Vlada Republike Srpske), „Strategija razvoja sporta grada Banjaluke od 2006. – 2015.“ (ekspertski tim formirao Grad Banjaluka), „Strategija razvoja sporta u BiH 2008.-2012. (ekspertski tim formiralo Ministarstvo civilnih poslova BiH), ”Međunarodni Tempus projekat 516939 – Tempus-1-2011-BA-TEMPUS-SMHES ”Equal opportunities for students with special needs in higher education” 
(2011-2015), „Modernizacija nastavnih sadržaja u gimnazijama“  (2011, 2012, 2013 i 2014) član tima za fizičko vaspitanje, formiran od strane Vlade Republike Srpske, Strategija razvoja sporta 2013. – 2016. (rukovodilac ekspertskog tima formiran od strane Vlade Repubilke Srpske)

Odlukom Olimpijskog Кomiteta Bosne i Hercegovine od 13.5.2011. prof.dr Bijelić Snežana je imenovana za Predsjednika Кomisije sport za sve, OКBiH na period od četiri godine. Bila je . član Skupštine Olimpijskog Кomiteta Bosne i Hercegovine od 5.02.2011 na period od četiri godine. Predsjednik je Gimnastičkog Saveza Republike Srpske na period od četiri godine, od 2008. do 2012. godine
Predsjednik Gimnastičkog Saveza Bosne i Hercegovine (predsjednik Izvršnog odbora GSBiH) na period od četiri godine (2012.- 2015.). Član Upravnog odbora GSRS 2012.-2016. i 2017.-2021. i 2021.-2025.Član UOGSBIH od 2016.-2020.