Skip to content
Dr Zoran Đerić

Redovni profesor, gostujući profesor

Zoran Đerić, rođen 1960. u Bačkom Dobrom Polju. U Novom Sadu živi od 1979. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Piše poeziju i eseje, naučne studije iz oblasti književnosti, pozorišta i filma. Prevodi sa više slovenskih jezika. Stalni član saradnik Matice srpske. Član je odelenja za scensku umetnost i muziku Matice srpske u Novom Sadu. Član uredništva Zbornika Matice srpske za scensku umetnost i muziku, kao i uredništva Zbornika Matice srpske za slavistiku. Član uredništva Letopisa Matice srpske. Član saveta Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. Član saveta Festivala festivala u Trebinju (Republika Srpska). Član uredništva časopisa Zlatna greda (Društvo književnika Vojvodine). Član redakcije časopisa za lutkarsku umetnost Niti, u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine i časopisa za pozorišnu i vizuelnu umetnost Agon (Banja Luka). U redakciji Enciklopedije Republike Srpske. Član Srpskog književnog društva, Društva književnika Vojvodine i Društva novosadskih književnika. Upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (od 2016. do februara 2022).

Profesionalno iskustvo

Bio glavni i odgovorni urednik časopisa Scena (Sterijino pozorje), kao i pomoćnik direktora Sterijinog pozorja. U tri mandata bio upravnik, odnosno direktor Pozorišta mladih u Novom Sadu. Bio glavni i odgovorni urednik časopisa Polja. Radio u Кulturnom centru Novog Sada, kao urednik književnih programa, a potom i kao urednik izdavačke delatnosti. Bio lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Lođu, Poljska. Gostujući profesor na univerzitetima u Pragu, Gdanjsku, Кrakovu, Banja Luci i Novom Sadu. Predavao na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, u svim zvanjima. 

Objavio 70 knjiga. Od toga 20 iz oblasti pozorišta i filma: Nezasićenje: poljska dramaturgija XX veka (2006), Istorija Vitolda Gombroviča (2008), Testosteron. Nova poljska dramaturgija (2009), Pozorište i film (2010), Vitkacijeva Luda lokomotiva: između filma i pozorišta (2010), Dramaturški postskriptum (2014), Pozorište lutaka u Novom Sadu / osnivanje (sa LJ. Dinić, 2014), Lutka i maska u srpskoj kulturi: od obrednog do pozorišnog čina (priredili: LJ. Dinić i Z.Đ., 2014), Lutkarstvo u Srbiji: od vašarskih do sokolskih scena (priredili: Ljiljana Dinić i Z.Đ., 2015), Dramsko delo Branislava Nušića – tradicija i savremenost. Međunarodni simpozijum, Priredio Zoran Đerić / Dramatic opus of Branislav Nušić – Tradition and Contemporariness. International Symposium, Edited Zoran Đerić (Sterijino pozorje, Novi Sad 2015), Jurkovskom u čast. Zbornik radova (priredio Z.Đ., 2016), A tribute to Jurkowski. Collection of Papers. Edited by Zoran Đerić (The Theatre Museum of Vojvodina, International Children's Theatre Festival, Open University Subotica 2017); Celuloidna književnost. Кnjiževnost i film : studije, članci (Novi Sad 2019); Zoran Đerić, Marijana Prpa Fink (Edited by), Theatre for children – artistic phenomenon / A collection of papers, Volume 10, Publishers: Theate museum of Vojvodina, Novi Sad; Open university Subotica; International festival of children's theatres (Subotica 2020); Zoran Đerić, Marijana Prpa Fink (urednici): Pozorište za decu – umetnički fenomen / Zbornik radova, knjiga 10, izdavači: Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad; Otvoreni univerzitet Subotica; Međunarodni festival pozorišta za decu ( Subotica 2020), Zoran Đerić, Lutkarski simulakrumi : Prilozi istoriji lutkarskih pozorišta u Srbiji (Matica srpska, Novi Sad 2021) i 90 godina Pozorišta mladih (sa Ljiljanom Dinić, Pozorište mladih, Novi Sad 2022). 

Preveo s poljskog jezika knjige: Vjeslav Hejno, Umetnost lutkarske režije (2012); Henrik Jurkovski, Teorija lutkarstva, II (2013); Henrik Jurkovski, Lutka u kulturi, I (2015) i Lutka u kulturi, II (2017).

Dobitnik više nagrada za književnost i prevodilaštvo, kao i za rad u kulturi; među njima i „Vukove nagrade“ (2020) za teatrologiju i filmologiju. Ukazom predsednika Republike Srbije, od 12. februara 2020. godine, odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge – za izuzetne zasluge u kulturnim delatnostima, posebno u oblasti pozorišne umetnosti. Dobitnik zlatne medalje „Jovan Đorđević“, koju dodeljuje Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada za doprinos pozorištu i pozorišnoj umetnosti (2022).
 

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije