Skip to content
Drago Vejnović, ma

Vanredni profesor

Drago Vejnović, rođen 1964. godine u Bosanskom Novom. Diplomirao kameru na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Radio kao fotoreporter u „Novim Krilima“, glasniku V i PVO VRS od 1993. do 1996. godine. Od 1993. do 2006. radio za EPA-u (European Press Photo Agency). Objavljivao fotografije u vodećim svjetskim novinama i časopisima. Autor fotografija na preko 200 pozorišnih predstava kao i brojnih publikacija. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Pored savremene fotografije zanima se za rane fotografske tehnike. Trenutno predaje Fotografiju na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Snimanje slike - fotografija

Nagrade
- OSCE, 2007: druga nagrada na temu „Land and water, protecting our fragile environment”; 
- Yu Press Photo, 2005: prva nagrada u kategoriji „Priroda i okolina”;
- Citta di Torino and Conflitto/Risoluzione, 2005: druga nagrada za kratki film Srećka

Samostalne izložbe
- „Aqua viva”, Torino, Italija, 2005; 
- „Bez naslova“, fotografije arhitektonskih oblika, Banja Luka, 2007; 
- „The Waters of the Balkans”, Studenka, Češka, 2007; 
- „Maženje boja”, Šabac, Srbija, 2007; 
- „Buvlja pijaca”, izložba u okviru međunarodnog festivala „Sarajevska zima”, Sarajevo, 2008; 
- „Buvlja pijaca”, Banja Luka, 2009; 
-„Portreti“, fotografije mokrim kolodijskim pločama, Banja Luka, 2013; 
- „Punctum”, Banja Luka, 2017; 
- „Vermeerovski dissimulato”, Varaždin, 2018; 
- „Istrajnost”, Umag, 2018; 
- „Susreti”, Samobor, 2020.