Skip to content
Marko Šipka, ma

Viši asistent

Marko Šipka, rođen u Tuzli 25.02.1984. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Banjoj Luci. Diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.
Кao stipendista Evropske komisije, završio dvogodišnji master za dokumentarni film pod nazivom 'DocNomads Erasmus mundus master course' na tri evropska univerziteta: Luca school of arts-Brussels, Belgium, Universidade Lusofona de humanidades e technologias-Lisboa, Portugal i Film and theatre University - Budapest, Hungary.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Filmska i televizijska režija

Sa studentskim i profesionalnim radovima učestvovao je na festivalima: DocLisboa -Lisabon, Portugal, Film Festival  Augusta - Italija, Cyprus International Film Festival - Кipar, Sarajevo Film Festival, Roma Film Festival - Budapest, Mađarska, Short Film Festival - Istanbul, Turska, Human rights Film Festival - Brussels, Belgija, Dukafest Banja Luka i drugi.

Pohađao je filmske radionice: Atelje Varan - Beograd, Nisi-Masa - Malme, Švedska, ISS-Oslo, Norveška, ExOriente - Prag, Češka Republika, Docstation Berlinale, Njamačka, American Film Showcase - Los Angeles, SAD.

Član je Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Osnivač je Udruženja za podršku razvoja kulture „Video Кabinet" i osnivač i direktor je Međunarodnog filmskog festivala „Paralele" u Banjoj Luci.

Zaposlen kao viši asistent na predmetu FTV režija na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.