Skip to content
Дr Renata Agostini

Redovni profesor

Renata Agostini (rođ. Šarac) rođena je 11. 2. 1982. godine u Bihaću. Nakon završenog trećeg razreda banjalučke Gimnazije, upisuje studij Glume na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, te paralelno sa prvom godinom studija završava i četvrti razred Gimnazije. Diplomira u klasi Elene Trepetove Кostić najvišom ocjenom (deset), ulogom Avdotje Romanovne Dunje u djelu Zločin i kazna, F. M. Dostojevskog, na Vidovdan 2003. i stiče zvanje − diplomirani glumac. Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta za uspjeh postignut na osnovnom studiju.         
Magistarski studij završila je na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci 2012. i stekla naučni stepen magistra nauka u oblasti fizičke kulture. Naziv magistarske teze glasi Značaj tjelesne aktivnosti u commedia dell’ arte za razvoj scenskog pokreta glumca. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci 2022. odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Scenski pokret  ̶  istorijat i uloga u obrazovanju glumca i stekla zvanje doktora nauka iz teatrologije.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Gluma

Od juna 2004. zaposlena je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent na užoj umjetničkoj oblasti Gluma, predmet Scenske igre, a od marta 2010. je docent na predmetu Scenski pokret. Bila je i asistent profesora Elene Trepetove Кostić na glavnom predmetu Gluma, na master studijama. Od januara 2015. je u zvanju vanrednog profesora. U periodu od 2010. do 2014. obavljala je funkciju šefa Кatedre za glumu i pozorišnu režiju. U zvanju redovnog profesora je od 24. 12. 2020.
Pored pozorišnih i televizijskih uloga, učestvuje na manifestacijama od nacionalnog i međunarodnog značaja kao glumica, reditelj i koreograf, za šta posjeduje lična i kolektivna priznanja. Više puta selektor, član i predsjednik stručnog žirija na festivalima dramskog stvaralaštva. Ostvaruje i međunarodnu saradnju sa Ruskim državnim institutom dramskih umjetnosti GITIS-om, u Moskvi, kroz festivalska učešća i naučno-stručne skupove i radionice. Objavljuje naučne i stručne radove u   časopisima i zbornicima. 

Detaljniji podaci su dostupni na zvaničnoj stranici UNIBL link