Skip to content
Saša Кarakaš Šikanić, ma

Viši asistent

Saša Кarakaš Šikanić je rođen u Banjoj Luci 1983. godine. Osnovne i master studije završio je na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, Filmski i televizijski smjer, grupa Montaža.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Montaža

Tokom studiranja radio na Radio-televiziji Republike Srpske. Pored toga od 2008. često angažovan kao spoljni saradnik od strane raznih produkcija i marketinških agencija gdje je radio za mnogobrojne klijente veliki broj emisija, preko stotinu reklama, te desetine muzičkih spotova kao montažer i kolorist. Takođe sarađivao i sa brojnim udruženjima, sportskim klubovima i nevladinim orgnizacijama na izradi promotivnih materijala. Jedan od osnivača Asocijacije za razvoj kulture i umjetnosti „Кrov“ čiji je jedan od projekta međunarodni festival studentskog filma DUКA FEST, gdje je od osnivanja obavljao funkciju direktora programa. Od 2017. zaposlen na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent, a septembra 2020. izabran u zvanje višeg asistenta na predmetu Montaža.