Skip to content
Sonja Đurić, ma

Asistent

Sonja Đurić rođena je 20. jula 1994. godine u Banjoj Luci. Diplomirala je Produkciju na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, kao najbolja studentkinja u klasi. Tokom osnovnih studija radila je kao demonstrator na Katedri za istoriju i teoriju filma i teatra, te bila stipendistkinja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Banja Luka. Završila je master studije Menadžment kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2023. godine. 

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Produkcija i Menadžment u kulturi

Od 2021. godine zaposlena je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u zvanju asistenta za užu umjetničku oblast Produkcija, na predmetima Pozorišna i radio produkcija i Menadžment u kulturi. Producent je Pozorišnog akademskog festivala - PAF. 

Radila je na produkciji i organizaciji brojnih kulturnih manifestacija, festivala, koncerata, po-zorišnih predstava, konferencija, svečanih akademija, edukativnih radionica i raznih audio-vizuelnih sadržaja, ali i kao projektni menadžer i koordinator mnogih regionalnih projekata iz oblasti umjetnosti i kulture. Samo neki od njih su: Pozorišni akademski festival - PAF, kamerna opera ,,Višnja sa zlatnom košticom”, Escape - debitantski album Davida Mastikose, kompozitora savremene umjetničke muzike, Film Forum Banja Luka, CreArt - konferencija o kreativnim industrijama, projekat ,,Filming the Other”, festival ,,Dječija zemlja”, pozorišna predstava ,,Upoznaj mog tatu” itd. 

Kroz učešće na brojnim seminarima, konferencijama, predavanjima i radionicama kontinuirano širi svoja znanja i vještine. Više puta je bila član stručnih žirija pozorišnih i muzičkih festivala, te komisija za procjenu projekata iz oblasti scenskih umjetnosti i filma. Alumna je evropskog MOST Music programa za mlade menadžere u kulturi i umjetnosti, Nacionalne pozorišne škole Aleksandrinski teatra, te programa Ženska mentorska mreža. 

Osnovala je Udruženje za promociju kulture i umjetnosti ,,CreArt” 2019. godine, gdje obavlja funkciju predsjednice skupštine. Članica je Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine. Od 2022. godine je članica Centra za vizuelnu umjetnost.