Skip to content
Dr Ljiljana Ševo

Redovni profesor

Diplomirala 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti, gdje je i magistrirala 1995, sa temom „Manastir Lomnica". Na istom fakultetu 2001. godine odbranila doktorsku tezu pod naslovom „Srpsko zidno slikarstvo XVIII vijeka u vizantijskoj tradiciji".

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Istorija i teorija likovnih umjetnosti

Kao korisnik Fulbright stipendije u toku 2004-2005. godine obavila postdoktorska istraživanja na univerzitetu Princeton u Sjedinjenim Američkim Državama.
Bavi se istraživanjem srpske sakralne vizuelne kulture 16-19. vijeka. 
Objavila veći broj naučnih i stručnih članaka i knjiga, među kojima:
Manastiri i crkve brvnare Banjolučke eparhije, Banjaluka, 1996; Manastir Lomnica, Beograd, 1999; Manastir Gomionica, Banja Luka 2002; Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka 2002, Kulturna baština Republike Srpske, Novi Sad 2003; Srpsko zidno slikarstvo 18. vijeka u vizantijskoj tradiciji, Banjaluka 2010; Jajce u narodnoj predaji, Jajce, 2010; Crkva Rođenja svetog Jovana Preteče u Stonom Beogradu/The Church of the St. John the Forerunner`s Birth in Szekesfehervar, Banjaluka, 2011; Srpske ikone XVI-XVII vijeka iz crkava i manastira sa prostora Bosne i Hercegovine, Banjaluka 2017; Spomeničko blago Republike Srpske/ Heritage Sites in the Republic of Srpska, Novi Sad 2018.