Skip to content
Dr Radoš Antonijević

Redovni profesor, gostujući profesor

Radoš Antonijević (1969) je vizuelni umjetnik koji ispituje granice skulpture problematizujući odnos oblika, funkcije, materijalnosti i značenja. Doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu sa tezom Кorektivi oblika – vodič kroz skulptorske fenomene. Na istom fakultetu radi u statusu redovnog profesora.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Likovna umetnost - skulptura

Izlaže aktivno u zemlji i inostranstvu, a radovi mu se nalaze u brojnim privatnim i muzejskim kolekcijama.Teme njegovih radova uvek su vezane za neuralgične tačke života. Bavi se aspektima politike, istorije i kulture. U eseju Кorektivi oblika iz 2012. on kaže: „Umetnička istina nije naučna, ali ona nije ništa manje važna jer umetnost može da nađe formu da objedinjuje naoko nespojivo. Ona je odvajkada bila lepak koji spaja našu unutrašnju fragmentarnost i iznosi na videlo naše skrivene frustracije da bi se sa njima lakše izborili.”

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije