Skip to content
Dr Sarita Vujković

Vanredni profesor

Sarita Vujković rođena je u Banjoj Luci 1972. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije Istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Magistrirala je u okviru interdisciplinarnog postdiplomskog studija Teorije umetnosti i medija, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Istorija i teorija umjetnosti

Zvanje kustosa, višeg kustosa i muzejskog savjetnika stekla je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske gdje je bila kustos, selektor i kreator brojnih projekata koji se tiču polja savremene umjetničke prakse.

Bila je komesar i kustos Paviljona Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu 2013. godine i komesar Paviljona Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu 2017. godine.

Bila je selektor 30. Memorijala Nadežda Petrović.

Autor je knjiga, stručnih i naučnih tekstova iz oblasti muzeologije, teorije roda i savremene umjetnosti.

Bila je predsjednik Nacionalnog ICOM BiH od 2009. do 2016. godine.

Potpredsjednik je ICOM SEE (Međunarodnog muzejskog savjeta za Jugoistočnu Evropu) od 2016. do 2019. godine.

Sudija je za međunarodnu muzejsku nagradu Živa, koja se dodjeljuje za najbolji muzej Jugoistočne Evrope u organizaciji Foruma slavenskih kultura.

Nagrađena je Nagradom „Večernjakov pečat“ u kategoriji kultura i scena 2017. godine, Plaketom Grada Banja Luka za izuzetna ostvarenja u kulturi 2018. godine, Nagradom Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u Srbiji 2020. godine za izložbu „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ 30. Memorijala Nadežda Petrović.

Direktor je Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci od 2014. godine.

Na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci predaje od 2014. godine.