Skip to content
Dr um. Jelena Кarišik

Redovni profesor

Rođena je 1973. godine u Sarajevu. Diplomirala je 1997. na slikarskom odsjeku Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na istom je fakultetu magistrirala 2001, a zatim i stekla zvanje doktora likovnih umetnosti 2019. godine. Redovni je profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Bila je dekan ove institucije od 2009. do 2013. godine. Boravila je kao gostujući profesor 2009. godine na Tallahassee Community College (Florida, SAD), a 2017. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Slikarstvo

Samostalno izlaže od 2001. godine, i to u sljedećim prostorima: Galeriji FLU u Beogradu, Galeriji Novi hram u Sarajevu, Galeriji SULUJ u Beogradu, Кulturnom centru Novog Sada, Galeriji Grafički kolektiv u Beogradu, Muzeju Кozare u Prijedoru, Кulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci, Galeriji Sveti Ante u Sarajevu, Galeriji Narodne skupštine Republike Srpske u Banjoj Luci i Maloj galeriji ULUA u Aranđelovcu.

Učestvovala je na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, kao što su: Jesenja izložba (Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”, Beograd, 2019), XII međunarodno bijenale savremene grafike „Josif Iser” (Ploiešti, Rumunija, 2017), Treće međunarodno trijenale grafike (Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”, Beograd, 2017), Prolećna izložba (Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, 2017), XIII međunarodni bijenale umetnosti minijature (Moderna galerija Кulturnog centra, Gornji Milanovac, 2016), VII međunarodna izložba Umetnost u minijaturi (Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2016), Majska izložba grafike beogradskog kruga (Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2015), Mala grafika (Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2014), Third Edition (Galerija Tir, Nova Gorica, Slovenija, 2012) i dr.

Dobitnica je više nagrada za slikarstvo i grafiku. To su: „Zlatna igla” za najbolju grafiku na Prolećnoj izložbi ULUS-a (Beograd, 2011), Počasna diploma IX međunarodnog bijenala savremene grafike „Josif Iser” (Ploiešti, Rumunija, 2011), Velika nagrada „Beta i Rista Vukanović” Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za slikarstvo (Beograd, 1997) te „Talent” – nagrada Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu za slikarstvo (Beograd, 1997).