Skip to content
Mr Atila Kapitanj

Redovni profesor, gostujući profesor

Akademska karijera: Diplomirao grafički dizajn na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, gde je i angažovan od 2004. godine na predmetima Plakat, Pismo i tipografija, Grafika knjige, Utilitarna grafika.

Profesionalno iskustvo

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Grafički dizajn – plakat

Reprezentativne reference:

Učestvovao na više kolektivnih izložbi, medu kojima su najznačajnije: Majska izložba, Beograd (1997, 1998, 2000); Trijenale pozorišnog plakata – „Sterijino pozorje“, Novi Sad (1998, 2001, 2004); 2. Grifon, Beograd (1998, 2000); Forma, Novi Sad (1998, 2000, 2003); European Design Annual 2000, London (2000); 11. Festival d‘Affiches de Chamont, Francuska (2000); Sixt International Biennal of the Poster in Mexico, Meksiko (2000); Hong Kong International Poster Triennal, Hong Kong (2001, 2005); Golden Drum, Portorož (2001); 3. International Triennal of the Stage Poster Sofia, Bulgaria (2001); 43. Oktobarski salon, Beograd (2000, 2002); Međunarodna izložba kalendara, Muzej Vojvodine, Novi Sad(2002, 2004); International biennal of the poster in Mexico, Meksiko (2002); Novosadski salon, „Bella art“, Novi Sad (2003); 4. International triennal of thestage poster Sofia, Bugarska (2004); BeogrAD festival, Beograd (2004), Print European Design Annual, Robert Cadel Publisher (2005), Switch, Hadik Gallery, Mađarska (2006); Liverpool Art Bienal, John Moores University, Engleska (2006); 21. International Poster Biennal, Poljska (2008), International Biennal of the Poster in Mexico, Meksiko (2008), Izložba plakata „Vilijam Šekspir i Laza Kostić”, Ambasada RS, Velika Britanija (2010), Poster Exhibition, Mađarski kulturni institut u Varšavi, Poljska (2010), Poster Exhibition, Pecs Gallery, Madjarska (2010), International Biennal of the Poster in Mexico, Meksiko (2010), International Triennal of the Stage Poster Sofia, Bugarska (2010), The theatre – that’s me, International Virtual Poster Project & Exhibition, Francuski kulturni institut u Sofiji, Bugarska (2010), The Visual Pollution, Magyar Plakát Ház, Nagykanizsa, Mađarska (2011), Hommage á Csók, 12. Kortárs Művészeti Fesztivál, Székesfehérvár, Мađarska (2011), Izložba plakata, Galerija Vincent Istarskog narodnog kazališta, Pula, Hrvatska (2011), The Visual Pollution, Montreal Protocol, Vienna International Center, Austrija (2011), „Laza i Vilijam“, Kulturna olimpijada, Edukacioni Glob centar, London, Еngleska (2012), International biennal of the poster in Mexico, Meksiko (2012)

Samostalne izložbe: Užice (2001); Vršac (2002); Novi Sad (2003, 2004)

Nagrade: Akademije umetnosti, Novi Sad (1997); Prva nagrada za kalendar Vojvođanske banke, Novi Sad (1997); „30. Majska izložba“ za grafički dizajn, Beograd (1998); Grifon u kategoriji ambalaže, Beograd (1998); Trijenale pozorišnog plakata „Sterijino pozorje“ u kategoriji projekata, Novi Sad (1998); Akademije umetnosti „Forma 15“, Novi Sad (1998); European Design Annual 2000, London (2000); Set ambalaže „Menta“ Padej, Novosadski sajam, (2000); Specijalna nagrada za kalendar Vojvođanske banke, Novi Sad (2000); Prva nagrada na Trijenalu pozorišnog plakata – „Sterijino pozorje“, Novi Sad (2001); Prva nagrada za kalendar Vojvođanske banke, Novi Sad (2002); Druga nagrada za kalendar „Podrum Palić“, Novi Sad (2003); Zlatni pečat „Grafima“, Beograd (2003); Nagrada za dizajn „Forma 17`“, Novi Sad (2003); Nagrada Privredne komore za ambalažu „Aqua Vila“, Novi Sad (2004), Nagrada ”Nadjapati-Кukac-Peter’’ Bačka Topola, 2004. godine; Prva nagrada za novogodišnju čestitku Studio Berar, Međunarodna izložba kalendara, Novi Sad, 2005. godine; Godišnje priznanje Udruženja ekonomskih propagandista Srbije, Beograd, 2006. godine; Nagrada Privredne komore Vojvodine za ambalažu HELJDA, Novosadski sajam, Novi Sad, 2007, Prva nagrada na Tijenalu pozorišnog plakata, Sterijino pozorje, Novi Sad 2007, Prva nagrada za kalendar DDOR Novi Sad, Medjunarodna izložba kalendara, Novi Sad 2009. godine.

Član je UPIDIV-a, Likovnog kruga, Art director club Srbije, Hungarian Poster Association.