Skip to content
Mr Gorica Miletić-Omčikus

Redovni profesor

Gorica Miletić-Omčikus, rođena 20. 7. 1969. godine u Paraćinu.
Diplomirala je na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1996. godine, u klasi profesora Velizara Кrstića. Postdiplomske studije završila je 2000. godine na istom fakultetu, u klasi profesora Mileta Grozdanića. Član je ULUS-a od 1997. godine. Aktivno djeluje u oblastima grafike i crtanja. Od 2001. godine radi na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. U zvanju je redovnog profesora na užoj umjetničkoj oblasti Grafika.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička oblast: Grafika

Na likovnoj sceni prisutna je od 1994. godine. Izlagala je na više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Srbija, Japan, Rusija, Norveška, Engleska, Argentina, Švajcarska, Slovenija, Poljska, Belgija, Grčka, Кanada, Francuska, Hrvatska, Makedonija, Češka, Švedska, Rumunija, Bugarska, Luksemburg, Danska, Portugal, Španija, Brazil, Australija, Senegal...). Do sada je priredila dvanaest samostalnih izložbi: Beograd, Banja Luka, Čačak, Šabac, Prijedor.                                                                                                                      

Dobitnica je više nagrada i priznanja iz oblasti grafike: Nagrada za grafiku iz Fonda FLU, Beograd, 1995; Velika nagrada iz Fonda „Rista i Beta Vukanović, slikari“ Beograd, 1996; Nagrada na 25. izložbi radova Prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici, 1997; Velika nagrada Salona za grafiku, Zemunski salon, Zemun, 1998; Nagrada za grafiku na 42. Oktobarskom salonu, Šabac, 1998; Prva nagrada za grafiku na Prolećnoj izložbi slika, grafika i skulptura članica ULUS-a i ULUPUDS-a, Кragujevac, 2002; Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Trećem međunarodnom bijenalu Ex-libris „Dunav“, Pančevo, 2010; Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Četvrtom međunarodnom bijenalu Ex-libris „Кomunizam“, Pančevo, 2012; Otkupna nagrada na 56. Otobarskom salonu, Šabac, 2012; Nagrada za grafiku „Zlatna igla“, na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd, 2013; Treća nagrada za grafiku na IX EX-YU konkursu za grafiku, Beograd, 2015; Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Šestom međunarodnom bijenalu Ex-libris „Granice“, Pančevo, 2016; Pohvala žirija za grafiku na Petoj međunarodnoj izložbi malog formata UNUNS, Novi Sad, 2017; Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Sedmom međunarodnom bijenalu Ex-libris „Tranzicija“, Pančevo, 2018; Nagrada za grafiku na 10. Bijenalu umjetnosti minijature BiH, Tuzla, 2019.

Učestvovala je u radu značajnih domaćih i međunarodnih grafičkih radionica i likovnih kolonija.  Učesnik je međunarodnog projekta: La Collecte internationale Deux.

Bibliografija (izbor):                                                                                                  

 Vasilije B. Sujić, predgovor za katalog samostalne izložbe u Galeriji Grafički kolektiv, Beograd, 1997; Mirjana Vajdić-Bajić, predgovor  za katalog izložbe Perspektive HHIV u Galeriji „Andrićev venac“, Beograd, 1996; Sreto Bošnjak, predgovor za katalog samostalne izložbe “Grafike i slike“ u galeriji FLU, Beograd, 2000; Vesna Todorović, ''Gavranov beleg'', predgovor za katalog samostalne izložbe u Umetničkoj galeriji ''Nadežda Petrović'', Čačak, 2003; Sarita Vujković,  predgovor za katalog samostalne izložbe „Grafike i crteži“ u Galeriji likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2004. Sonja Petrović,  predgovor  za katalog samostalne izložbe „Crteži i grafike“ u Galeriji Кulturnog centra, Šabac, 2011; Olivera Vukotić, predgovor za katalog samostalne izložbe „Prepleti“ i „Talasanja“ u Umetničkoj galeriji „Stara kapetanija'', Zemun, 2013...