Skip to content
Mr Milan Krajnović

Vanredni profesor, šef katedre

Rođen 7. 5. 1968. u Gospiću. Osnovne studije upisao 2002, a 2006. diplomirao na Grafičkom smjeru Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u klasi prof. Zorana Banovića. Magistrirao 2010. na istoj ustanovi u klasi istog profesora. Aktivno djeluje u područjima grafike i crtanja. Od 2007. zaposlen na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci.

Dugogodišnji je član umjetničkog savjeta Galerije КC UDAS u Banjoj Luci. Član stručnog žirija na Prvom grafičkom bijenalu mladih BiH, 2018. god.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Grafika

Aktivno izlaže od 2003. godine. Izlagao je na oko 160 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Italija, Kanada, SAD, Argentina, Rusija, Japan, Malezija, Tajland, Poljska, Litvanija, Njemačka, Francuska, Švajcarska, Portugal, Španija, Bugarska, Rumunija, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora). Do sada je priredio trinaest samostalnih izložbi: Bar (Švajcarska), Banja Luka, Beograd, Novi Sad, Apatin, Prijedor, Doboj, Srbac.

Dobitnik nekoliko priznanja za grafiku: Nagrada za studentsku grafiku „Galerije 96“, Prijedor, 2003; Nagrada za studentsku grafiku „Galerije 96“, Prijedor, 2005; Nagrada Akademije umjetnosti u Banjoj Luci za najbolji opus, 2006; Druga nagrada na 59. Oktobarskom salonu, Narodni Muzej, Šabac, Srbija, 2015; priznanje: Obra destacada na 2º BIENAL INTERNACIONAL DE MINIPRINT LAGUNA PAIVA, Santa Fe, Argentina, 2016; Druga nagrada na IV Kazan International printmaking biennale “Rider”, Kazanj, Rusija, 2017; Honorary prize, 9th International Graphic Triennial, Bitola, Makedonija, 2018; Treća nagrada na Biennale di Grafica Contemporanea, Premio Diego Donati VI Edizione, Peruđa, Italija, 2020.

Dobitnik je Zlatne plakete Univerziteta u Banjoj Luci 2006. godine.

Dugogodišnji je član umjetničkog savjeta Galerije KC UDAS u Banjoj Luci. Član stručnog žirija na Prvom grafičkom bijenalu mladih BiH, 2018. god.

Bibliografija

Olivera Vukotić, predgovor za katalog samostalne izložbe „Uobličavanje“, galerija Stara Kapetanija, Zemun, jul 2009. godine; Olivera Vukotić, predgovor za katalog samostalne izložbe „Vibracije“, Galerija 73, Beograd, januar 2015. godine; Siniša Vidaković, predgovor za katalog samostalne izložbe „Amalgam“, galerija SKC Novi Beograd, oktobar 2018. godine; Drago Handanović , predgovor za katalog samostalne izložbe, Galerija Centra za kulturu, Doboj, septembar 2019. godine.