Skip to content
Stefan Mijić, ma

Asistent

Rođen 27.05.1995. godine u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu školu i Banjalučku Gimnaziju.
U periodu od 2014. do 2018. godine, studirao na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, studijski program Likovne umjetnosti, smjer Grafički dizajn, gdje je stekao zvanje diplomiranog grafičkog dizajnera.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Grafički dizajn

Osnovne studije završava 2018. sa nagradom Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za najbolje radove iz oblasti Grafičkog dizajna. Postidiplomske studije nastavlja na Akademiji za likovne umjetnosti i dizajn Univerziteta u Ljubljani, koje završava 2022. godine odbranom master rada na teme „Vizuelni identitet grada” pod mentorstvom profesora Eduarda Čehovina, studijski program Vizuelne komunikacije, smjer Grafički dizajn i stiče zvanje magistra oblikovanja vizuelnih komunikacija.
Dobitnik nekoliko međunarodnih nagarada: druge nagrade na konkursu za logo međunarodne organizacije Vestern Balkans Fand, Grand Pri nagrade na Trećem međunarodnom bijenalu plakata Lublin, Poljska, platinaste, dvije zlatne i tri srebrne medalje Grafis godišnjaka za nove talente, Sjedinjene Američke Države. Učesnik mnogobrojnih međunarodnih izložbi u Slovačkoj, Rusiji, Njamačkoj, SAD, Poljskoj, Meksiku, Češkoj Republici, Кini, Mađarskoj, Srbiji, Finskoj i Sloveniji.
Aktivno se bavi oblikovanjem u poljima grafičkog dizajna: oblikovanjem vizuelnih identiteta, publikacija, pakovanja, reklama, itd.