Skip to content
Dr Gordana Grujić

Vanredni profesor, šef katedre

Gordana Grujić (Banja Luka, 1984) završila je osnovnu i srednju muzičku školu u Prijedoru. Diplomirala je 2007. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, na smjeru za Opštu muzičku pedagogiju, i dobila Zlatnu plaketu univerziteta kao student generacije. Svoje dalje školovanje nastavila je na istom univezitetu, te je kao stipendista Fonda „Dr Milan Jelić“ 2013. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Muzička sintaksa u klavirskim trijima ranog romantizma“ i stekla zvanje magistra nauka iz oblasti Muzičkih oblika. Pohađala je doktorske studije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, te je 2020. godine odbranila doktorsku tezu pod nazivom „Formalni procesi u dodekafonskim instrumentalnim djelima Druge bečke škole“ i stekla zvanje doktora nauka iz oblasti Muzičke teorije i pedagogije (Muzički oblici i stilovi).  

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Umjetničko-teorijske discipline

Radila je kao profesor klavira u Osnovnim muzičkim školama u Prijedoru i Kozarskoj Dubici. Od 2009. godine zaposlena je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, na Katedri za muzičku teoriju. Trenutno je angažovana kao docent na predmetima Muzički oblici, Kontrapunkt i Analiza muzičkog djela. Aktivna je i kao mentor brojnim studentima prvog i drugog ciklusa. Šef je Katedre za muzičku teoriju.
Učestvovala je u radu brojnih stručnih komisija za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe je član organizacionog odbora Naučnog skupa „Vlado S. Milošević: Tradicija kao inspiracija“, i član uredništva Zbornika radova sa pomenutog naučnog skupa. 

 

Publikacije

Piše i objavljuje radove u značajnim stručnim i naučnim časopisima kao što su Rasprave (Zagreb), Artefakt (Niš) i Muzika (Sarajevo). Učesnik je brojnih naučnih skupova u Italiji (Rimini), Hrvatskoj (Zagreb, Osijek), Srbiji (Beograd, Niš) i Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka).