Skip to content
Mr Branka Radošević Mitrović

Vanredni profesor, šef katedre

Branka Radošević Mitrović je rođena u Banjoj Luci. U rodnom gradu stekla je osnovno i  srednje muzičko obrazovanje, gdje je maturirala iz predmeta Dirigovanje u klasi prof. mr Nemanje Savića, sa odličnim uspjehom. Dalje muzičko obrazovanje nastavila je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, na odsjeku za Opštu muzičku pedagogiju. Studije je završila u roku, gdje je diplomirala 15. maja 2001. godine, pod mentorstvom prof. dr Branke Radović iz oblasti Nauke o muzičkim oblicima na temi „Neoklasicizam Sergeja Prokofijeva – Klasična simfonija i balet Romea i Julije“, sa najvišom ocjenom. Na završnoj IV godini studija, kao najbolji student Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu u nastavnoj 1999/2000. godini, dobila je nagradu "Vojin Komadina", ostvarivši prosječnu ocjenu 9,28 (devet dvadeset osam). Osnovne studije Dirigovanja upisuje 2000. godine na Akademija umjetnosti u Banjoj Luci, u klasu prof. Darinke Matić Marović. Kao i prethodne studije, i ove je završila u roku, te je diplomirala 13. juna 2005. godine sa najvišom ocjenom. Iste godine je upisala i postdiplomske studije iz predmeta Dirigovanje u klasi prof. Darinke Matić Marović, te 2. septembra 2009. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Duhovna muzika V. A. Mocarta sa posebnim osvrtom na interpretativne zahtjeve Rekvijema K. 626“ i stekla zvanje Magistar umjetnosti iz oblasti dirigovanja. 

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Dirigovanje

Osnivač je nekoliko ansambala kao što su kamerni ansambli „Renesans“, s kojim je redovno nastupala tokom studija, te kamerni ansambl „Kastra“ s kojim je nastupala kako u zemlji tako i u inostranstvu. Posebno treba istaći nastup na Kranj festu u Sloveniji 2004. godine, gdje je ansambl uspješno predstavljao Republiku Srpsku i grad Banju Luku. U jeku korona pandemije 2020. godine uz podršku direktora Banskog dvora Mladena Matovića, osnovala je Kamerni gudački orkestar „Ban Svetislav Tisa Milosavljević“, koji radi pod okriljem gore navedene institucije. Za vrijeme studija radila je kao nastavnik klavira u Osnovnoj muzičkoj školi „Ilidža“ u Istočnom Sarajevu. Tamo je formirala svoju klasu sa kojom je učestvovala na V i VI takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, gdje su učenici osvojili tri nagrade. Od 2001. godine radi na mjestu profesora opštih muzičkih predmeta u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“. Za kratko vrijeme je i u ovoj ustanovi njen rad sa učenicima doveo do uspješnih rezultata. Osnovala je dva gudačka orkestra (niže i srednje škole). Nakon pola godine rada sa oba orkestra, na X takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, pod njenim dirigentskim vodstvom su osvojili prve nagrade svaki u svojoj kategoriji. Još bolje rezultate su pokazali na XII i XIV takmičenju muzičkih škola Republike Srpske na kojima su osvojili specijalne nagrade. Od 2004. godine radi na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prvo kao asistent profesorima Stanku Šepiću i Darinki Matić Marović, a zatim od 2009. godine kao viši asistent, gdje je pored gore navedenih profesora sarađivala i sa prof. Ognjenom Bomoštarom. Imala je čast da u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“ sarađuje sa eminentnim umjetnicima iz muzičke branše, kao što su Darinka Matić Marović, Nevena Popović, Snježana Savičić, Kim Kisun, Stanko Šepić, Ognjen Bomoštar, Slobodan Gerić, Marija Jokanović, Marija Misita, Vladimir Cvijić, Nenad Marković i dr. Od oktobra 2012. godine je u nastavničkom zvanju na predmetima Orkestar, Dirigovanje gl. predmet, Sviranje partitura, Dirigovanje školskim ansamblima. Posljednje tri godine izbora pokrenula je sopstvenu klasu. Od 2017. godine je šef Katedre za dirigovanje. 
Dirigovala je Horovima SPD „Jedinstvo“, Muzičke škole „Vlado Milošević“, Ad Libitum, Muzičke akademije Istočno Sarajevo i Akademije umjetnosti iz Banje Luke, Gudačkim orkestrima srednje i niže Muzičke škole „Vlado Milošević“, Gudačkim i Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti, Združenim simfonijskim orkestrima FMU Beograd, Akademija umjetnosti Banja Luka, Muzička akademija Sarajevo, Muzička akademija Istočno Sarajevo, Duvačkim orkestrom Oružanih snaga BiH, Kamerni orkestar „Kastra“ i dr., a od 2020. godine je šef dirigent Kamernog gudačkog orkestra „Ban Svetislav Tisa Milosavljević“. Od osnivanja Republike Srpske učestvovala je na svim svečanim akademijama povodom Dana Republike, prvo kao član hora, a već dugi niz godina kao dirigent. Godinu dana je bila umjetnički rukovodilac i dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka, s kojim je od samog početka ostvarila uspješne rezultate kako na tamburaškim takmičenjima, tako i na javnim nastupima od kojih su neki snimljeni za RTRS. Pomogla je pri osnivanju regionalnog projekta pod nazivom „Rok simfonija“ s kojim je ostvarila zapažene rezultate i, takođe, snimila koncert za RTRS. Od kada se bavi orkestarskim dirigovanjem, imala je preko stotinu samostalnih, devedeset zajedničkih koncerata, devet nagrada osvojenih na republičkom takmičenju, kao nastavnik i učesnik. Snimala je za RTRS, RTS – radio, kao i neke privatne televizije.
Branka Radošević Mitrović svojim radom pomjera umjetničke granice grada u kojem živi i radi, svakako treba naglasiti izvođenje operete Ž. Ofenbaha „Orfej u podzemlju“, koja je nakon stotinu godina izvedena u Banjoj Luci. Njoj kao dirigentu nije stran bilo koji žanr i ne bježi od bilo kog izazova, tako su se na njenom repertoaru našla djela Baha, Hendla i Telemana, preko Lista, Čajkovskog, Musorgskog, Griga, Korsakova, Sen Sansa, Pulanka, pa do kompozitora XX i XXI vijeka (Geršvin, Bartok, Kosorić, Kajkut, Komadina, Milošević i dr.). Kao asistent dirigenta, ali i dirigent i organizator učestvovala je na velikim projektima u zemlji i inostranstvu. Dirigovala je u prestižnim koncertnim dvoranama u Beogradu (Kolarčeva zadužbina, Koncertna sala Beogradske filharmonije), Grac (Forum Stadtpark), kao i u skoro svim kulturnim centrima BiH.