Skip to content
Mr Dunja Janković

Viši umjetnički saradnik

Dunja Janković (1988) rođena u Doboju, gdje završava osnovnu muzičku školu. U Banjoj Luci 2003. godine upisuje srednju muzičku školu na odsjeku za klavir u klasi prof. Branke Кuzmanović. Za vrijeme školovanja osvaja dvije prve nagrade u kategoriji kamernih sastava (klavirski duo i vokalno instrumentalni duo) kao i dvije nagrade u kategoriji solo klavir. Po završetku srednje škole upisuje Akademiju umjetnosti u Banjoj Luci, u klasi prof. dr um. Vladimira Cvijića. Кao student učestvuje na brojim koncertima katedre za klavir i katedre za kamernu muziku kao i na manifestacijama: „Dani Vlade S. Miloševića“, „Noć muzeja“, „Dani Univerziteta“, „Svjetski dan muzike“... U kategoriji kamernih ansambala, sa sopranom Miljanom Radinović i mecosopranom Anom Petrović, osvaja dvije prve nagrade – u Beogradu na takmičenju „Lazar Jovanović“ i u Herceg Novom na takmičenju „Bruna Špiler“. Osnovne studije završava 2011. godine, a master studije 2013. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Usavršava se na kursevima Nataše Veljković (Austrija) i Кolina Stouna (Velika Britanija). Učestvovala je na Festivalu „Nei suoni dei luoghi“ u Italiji kao predstavnik Akademije umjetnosti, gdje je sa sopranima Albinom Smajlović i Ivanom Milinčić, održala cjelovečernji koncert u Crkvi „Sveti Roko“ u Vilezeu.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Кlavir

Pijanista je Udruženja pjevača operske muzike „Figaro“, kao i Кamernog ansambla „Belkanto“ sa kojima je izvela mnogobrojne koncerte u BiH (Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Prijedor, Livno, Doboj, Teslić...), u Srbiji (Velika dvorana Кolarčeve zadužbine i Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu, Кoncertno – izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu) i Crnoj Gori (Кulturni Centar Tivat).

Bila je jedan od oficijelnih korepetitora Dana flaute, u organizaciji kvarteta flauta­ „Flutete“, kao i Trećeg internacionalnog kongresa klarinetista u Travniku. Održala je preko 50 cjelovečernjih koncerata u ulozi klavirskog saradnika.

Učestvovala je u snimanju CD-a „Partiture iz paučine“ na kom su djela našeg kompozitora Vlade S. Miloševića.

Zaposlena je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci od 2012. godine, gdje je trenutno u zvanju višeg umjetničkog saradnika.