Skip to content
Mr Ivan Otašević

Vanredni profesor, šef katedre

Ivan Otašević, rođen u Beogradu, gdje stiče osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Diplomira u klasi prof. Uroša Pešića na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, a zatim magistrira na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci u klasi prof. Marije Jokanović. 
Tokom školovanja i studija učestvuje na brojnim festivalima, republičkim, saveznim, internacionalnim takmičenjima i međunarodnim konkursima, na kojima osvaja nagrade i priznanja.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Violina

Svoje solističke koncertne nastupe i koncertne nastupe kao član simfonijskih, kamernih, domaćih i međunarodnih orkestara, ostvaruje u značajnim koncertnim salama u zemlji i inostranstvu: Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Francuska, Švedska, Finska, Mađarska, Italija, Grčka, Austrija ...  
Stručno se usavršava na master klasovima i seminarima renomiranih stranih i domaćih violinskih pedagoga: prof. Galina Turčaninova - Rusija, prof. Vili Mokacjan - Jermenija, prof. Ana Meljnik - Ukrajina, prof. Uroš Pešić - Srbija, prof. Dejan Mihajlović - Srbija. 
Jedan je od osnivača Banjalučke filarmonije.
Od osnivanja Banjalučke filharmonije angažovan je kao umjetnički direktor u Upravi, te kao koncertmajstor simfonijskog i gudačkog orkestra, a zatim i izvršni direktor Banjalučke filharmonije sa kojom realizuje i nastupa na preko 150 koncertnih nastupa u zemlji i inostranstvu. Za Radio-Televiziju Beograd 1. program, Radio Televiziju Republike Srpske (RTRS) i Arhiv Bosne i Hercegovine snima trajne snimke kompozicija C. Franka, C. Saint-Sansa, J. S. Baha, A. Pjacole i V. Miloševića. Član je Muzikološkog društva Republike Srpske, Udruženja muzičkih umjetnika Republike Srpske, Udruženja muzičkih i baletskih umetnika Srbije i Asocijacije gudača Srbije. 
Od 2005. godine angažovan je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, a trenutno  je predavač u zvanju vanrednog profesora na smjeru Violina i rukovodilac je Katedre za gudačke instrumente.