Skip to content
Mr Nemanja Marjanović

Docent, gostujući profesor

Nemanja Marjanović je rođen 1976. godine u Beogradu. Počeo je da svira violu 1991. godine u klasi profesorke Tatjane Petrović, u muzičkoj školi Stanković. Doplomirao je i magistrirao na fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Dejana Mlađenovića, a trenutno je student doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.
Postdiplomske studije je završio i u Madridu, na visokoj školi za muziku Kraljica Sofia (Escuela Superior de Musica Reina Sofia), u klasi renomiranog svjetskog solo violiste, Gerard Caussea (Zerar Kosea), u čijoj klasi je magistrirao kao student generacije na katedri i primio lično diplomu od Njenog Kraljevskog Visočanstva Rrine Sofie.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Viola

Kao solista, usavršavao se na majstorskim kursevima kod Jurija Bašmeta, Nobuko Imai, Pol Nojbauera, Ognjana Stančeva i dr.

Specijalizaciju za gudački kvartet pohađao je kod Rajnera Smida (violiniste Hagen kvarteta) i prof. Veltera Levina, sa akademije Džulijard iz Njujorka.

U oblasti kamerne muzike, usavršavao se kod Marte Guljjas, Elgara Nebolsina, Zahara Brona, Cujuši Cucumija, Petera Frankela, Pola Gotonija, Rudolfa Baršaija, Dmitrija Baškirova, Džejmi Martina, Radovana Vlatkovića, Natalije Sahovskaje i Hoze Lujs Garsije Asensija i mnogih drugih.

Kao solista, učestvovao je na svim značajnim domaćim festivalima, BEMUS, NOMUS, Mokranjčevi dani, Mermer i Zvuci, OKTOH, Tribina kompozitora, i mogih drugih, takođe i na stranim festivalima, kao sto su Santander, Slamatino i dr.

Nastupao je u Austriji, Španiji, Mađarskoj, Rusiji, Italiji, Holandiji, Meksiku i  mnogim drugim zemljama.

Dobitnik je prve nagrade na Internacionalnom konkursu Petar Konjović, u tri etape.

Kao solista, nastupao je sa orkestrima, Simfonijski orkestar RTS-a, sa ansamblom Stanislav Binički, kamernim orkestrom Orfej, Banjalučkom filharmonijom, sa KGO Dušan Skovran, čiji je bio petogodišnji član na mjestu solo viole, sa KGO Kornelije, gde je takođe djelovao kao solo viola, i ujedno jedan od osnivača istog.

Bio je član Kvinteta Skarlati u Madridu sa kojim je nastupao po Španiji i Italiji, i sa kojim je izdao CD za Sony Classic.

Trenutno deluje kao docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, na katedri za gudačke instrumente, grupa viola.