Skip to content
Mr Zoran Nikolić

Redovni profesor

Zoran Nikolić (Beograd, 1976), nakon kraćeg rada u osnovnoj, nižoj i srednjoj muzičkoj školi, započeo je svoj univerzitetski angažman na FMU u Beogradu, gdje je i diplomirao (Metodika solfeđa, Z. Vasiljević), a zatim i nastavio postdiplomske studije (Metodika nastave teorijskih predmeta, M. Živković; Harmonija, M. Zatkalik, B. Luka).

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Muzička teorija, stručno-umjetničke discipline

Na Akademiji umjetnosti zaposlen je od njenog osnivanja (v. a. Solfeđo, Z. Vasiljević; Harmonija, К. Babić) i tu je stekao zvanje redovnog profesora na Кatedri za teorijske predmete 2020. godine. Iz širokog domena stručno-umjetničke djelatnosti koju obavlja može se izdvojiti izrada udžbenika za osnovne i srednje muzičke škole, objavljivanje naučnih radova i monografija, uredništva i recenzija, mnogobrojnih aranžmana i orkestracija, transkripcija, dirigovanja i korepeticije, snimanja, muzičke produkcije i izrade muzičkog  softvera. Treba takođe pomenuti mentorstvo i članstvo u komisijama na I i II ciklusu studija, zatim članstvo u brojnim stručnim komisijama i žirijima, stručnim organizacijama i udruženjima, kao i nagrade za stručno-umjetnička postignuća (između ostalog Povelja Кonstantin Babić). Iz svega navedenog može se zaključiti da profesor Nikolić - koristeći svoje bogato iskustvo u pedagoškom, umjetničkom i naučnom radu - veoma uspješno spaja praktične i teorijske aspekte nastavnog procesa dajući mu često i inovativnu dimenziju, visoku profesionalnost i kvalitet, što su studenti prepoznali i adekvatno vrednovali u anketama.