Skip to content
Nataša Jokić, ma

Redovni profesor

Nataša Jokić (1982, Banja Luka) ocnovno i cpednje muzičko obpazovanje ctiče u Ppijedopu u klaci npof. Gojka Rađenovića i Alekcandpa Snacojevića. Po zavpšetku cpednje škole zanočinje ctudije gitape na Akademiji umjetnocti Univepziteta u Banjoj Luci u klaci npof. Zopana Kpajišnika, gdje i zavpšava nomenute ctudije. Godine 2008. odlazi u Štokholm, gdje unicuje mactep ctudije na Royal College of Music u klaci npof. Pitep-Beplind Kaplcona. Tokom mactep ctudija bila je ctinendicta Fonda „Dp Milan Jelić“. 

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Gitara

Njen pedagoški rad počinje 2003. godine na Odsjeku za gitaru, Akademije umjetnosti u Banjoj Luci. Od 2006. do 2008. godine bila je zaposlena na mjestu asistenta pomenutog odsjeka Akademije umjetnosti u Banjoj Luci i Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Godine 2010. bira se u zvanje docenta na Akademiji umjetnosti, a od 2016. godine u zvanje vanrednog profesora. 
Aktivno održava koncerte, majstorske kurseve, te učestvuje kao predavač i član žirija na festivalima i takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Godine 2019. imenovana je za člana komisije za pisanje Eloborata o relicenciranju Studijskog programa muzičke umjetnosti, kao i člana Stručnog tima za reformu osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. 
Osnivač je i dio organizacionog tima međunarodnog festivala gitare u Banjoj Luci (Ubuntu Guitarfest), te predsjednik Asocijacije gitarista 102 žice. Jedan je od osnivača orkestra 102 gitarske žice koji djeluje u sastavu Asocijacije gitarista, a sa kojim je realizovala niz projekata kao izvođač i organizator.