Skip to content

Master rad – Mia Midžić

Mia Midžić, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кlavir i gitara, grupa Gitara, brani master rad na temu: „Кompleksnost opusa Heitora Vila-Lobosa sa osvrtom na 12 (dvanaest) etida“, dana 04.04.2024. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Master rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.