Skip to content

Tehnika i tehnologija televizije 2 – Rezultati provjere

Tehnika i tehnologija televizije 2 – Rezultati provjere

Ime i prezime Bodovi (od 40)
1. Stribor Letić 25
2. Danilo Paranos 22
3. Veljko Matković 21
4. Sergej Đokić 20

------------------
5. Robert Ćurković 11
6. Saša Tomić 10
7. Miloš Rajak 10
8. Stefan Đurić 7
9. Nikola Vukolić 6

Studenti 1-4 su ostvarili minimalno potrebni broj poena.
Termin popravnog kolokvijuma je 31.05. u 11.15 časova.