Skip to content
Muzicke Umjetnosti

Likovne umjetnosti

Primarna svrha studijskog programa Likovnih umjetnosti je školovanje likovnih umjetnika koji će svojim umjetničkim djelovanjem unaprijediti likovnu scenu grada, Republike i regiona. Podsticanje inicijative za njihovo umjetničko djelovanje je najvažniji cilj, te razvijanje kritičke svijesti kako prema svom radu, tako i prema pojavama koje čine savremenu likovnu praksu.

Više
image_not_found

Muzička umjetnost

Osnovni zadaci i ciljevi studijskog progama Muzičke umjetnosti, ali i Akademije umjetnosti uopšte, usmjereni su prije svega ka nadarenim mladim umjetnicima studentima svih profila i različitih interesovanja, u smislu omogućavanja pune afirmacije individualnih potencijala njihovog talenta, pružajući im, istovremeno, mogućnost slobodnog izbora i uticanja na sopstveni razvoj.

Više
image_not_found

Dramske umjetnosti

Studijski program Dramskih umjetnosti ima višestruki značaj i društvenu opravdanost za svoje postojanje. Savremeni mediji, film i televizija su neizostavni društveni činilac koji presudno utiče na sveukupnu društvenu sliku, tako da je edukacija kadrova iz dramskih oblasti na našim prostorima, neophodna.

Više

Studentski multimedijalni centar

Studentski multimedijalni centar pruža mogućnost realizacije umjetničkih i komercijalnih djela, svih nivoa kompleksnosti, iz svih oblasti umjetničkog stvaralaštva. Pružamo usluge rada na projektima ili po gotovim prijedlozima, ili od razvoja koncepta do finalne realizacije.

Više

Dani Vlade S. Miloševića

Godišnja manifestacija Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Više