Skip to content
Renato Rakić

Akademski slikar

Renato Rakić, rođen 30. avgusta 1978. godine, Gradiška, Bosna i Hercegovina.
Diplomirao 2002. godine na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, studijski program Likovnih umjetnosti, smijer Slikarstvo.
Magistrirao 2012. godine na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, studijski program Likovnih umjetnosti, smijer Slikarstvo.

Profesionalno iskustvo

Jedan od osnivača Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske, Fondacije Dragaš (koja vrši edukaciju na polju likovne umjetnosti za upis na odsjeke za grafički dizajn, arhitekturu, slikarstvo i grafiku), i Vespa kluba Banja Luka. Radio na Univerzitetu za poslovne studije, odsjek za dizajn u Banja Luci, kao asistent na predmetima: Osnove dizajna, Crtanje i slikanje. Кao fotograf i dizajner radio u agencijama Support i Creative Studio Form.

Izlagao trinaest puta samostalno i na preko 200 kolektivnih izložbi.

U oblasti crteža istražuje prikaz čovjeka, kao antropološko-ekscentričnog jer se čovjek kao osoba može razumjeti i izvan granica puke prisutnosti svog ega, ali je prisutan i kritički psihološki osvrt na cjelovitost bića, od emotivne strukture do stanja svijesti. Odbačena je religijska i bilo koja druga odrednica, rasna i polna. Na crtežu je čovjek, onakav kakav jeste, dobar i loš, na kraju uplašen od smrti, s vjerom u dalje. Crteži su upozorenje na kratak životni vijek. U oblasti slikarstva osnovni pokretač ciklusa slika je ideja o primarnom obliku života, univerzalne vrijednosti, mimo rasne, tjelesne i primitivne je sama energija. Sveprisutna realnost koja našim saznanjima daje mogućnost shvatanja novih dimenzija.