Skip to content
Sonja Đurić

Asistent

Sonja Đurić pripada novoj generaciji mladih producenata i menadžera u kulturi. Osnovne studije Produkcije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci završila je u roku, 2018. godine, kao najbolja studentkinja u klasi. Tokom studiranja radila je kao demonstrator na Кatedri za istoriju i teoriju filma i teatra, te bila stipendistkinja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Banja Luka. 2020. godine upisuje master studije Menadžment kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Produkcija i Menadžment u kulturi

Od 2021. godine radi na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u zvanju asistenta za užu umjetničku oblast Produkcija, na predmetima Pozorišna i radio produkcija 1-8 i Menadžment u kulturi 1-6. Osnivačica je Udruženja za promociju kulture i umjetnosti ”CreArt”, gdje obavlja funkciju predsjednice skupštine.

Radila je na produkciji i organizaciji brojnih kulturnih manifestacija, koncerata, festivala, izložbi, edukativnih radionica i konferencija. Do sada je producirala nekoliko pozorišnih predstava, TV i radio emisija, kao i kratkih igranih filmova. Jake organizacione, kreativne, umjetničke i edukacijske vještine razvija kroz akademske studije, radno iskustvo, stručne prakse i naučno-istraživački rad.

Кroz učešće na brojnim seminarima, radionicama, predavanjima i konferencijama kontinuirano širi svoje znanje, fokusirajući se ne samo na pozorišnu, radio, filmsku i televizijsku produkciju, već i na menadžment u kulturi, kulturnu politiku, marketing, projektni menadžment, kreativne industrije i preduzetništvo.

Pored kreativne produkcije, veliku ljubav gaji i prema muzici, te se već godinama bavi pjevanjem džez i vintidž-pop muzike, kao i pisanjem pjesama, a iza sebe ima nekoliko stotina nastupa u Italiji, Francuskoj, Švajcarskoj, kao i širom regiona.