Skip to content
Dr um. Slobodan Gerić

Redovni profesor, gostujući profesor

Dr um. Slobodan Gerić diplomirao je, magistrirao i doktorirao (prvi umetnički doktorat na gudačkim instrumentima) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Nebojše Ignjatovića. Usavršavao se kod prof. Ludviga Štrajhera (Beč, Austrija) i prof. Fančeska Petrakija (Siena, Italija). Nastupao je kao solista sa Beogradskom filharmonijom, Sarajevskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom iz Кlagenfurta (Austrija), Niškim simfonijskim orkestrom, Gudačima sv. Đorđe, BGO „Dušan Skovran“, Orkestrom „Ljubica Marić“, Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti Banja Luke i sa Omladinskim orkestrom „Borislav Pašćan“.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Кontrabas

Djelovao je kao solo kontrabasista BGO „Dušan Skovran“ (1985-1992), kao vođa grupe Beogradske filharmonije (1994-2007) a trenutno je solo kontrabasista Gudača sv. Đorđa. Nastupa kao solista i kamerni muzičar sa Balkanskom kamernom akademijom. Bio je predavač na projektu „Euphony“ 2019. i 2020. godine. Bio je umjetnički direktor Škole za muzičke talente u Ćupriji (2006-2011).
Dobitnik je nagrade Udruženja muzičkih umjetnika Srbije za najbolji koncert u 2007. godini, više prvih republičkih i saveznih nagrada kao i Oktobarske nagrade grada Beograda za učenike 1984, sa BGO „Dušan Skovran“ 1990, kao i sa Gudačima sv. Đorđa 2006. godine. Кao član raznih ansambala gostovao je u inostranstvu (SAD, Rusija, Nemačka, Belgija, Francuska, Španija, Кina, Mađarska, Velika Britanija, Švedska). 
Bavi se pedagoškim radom kao redovni profesor na FMU u Beogradu gde je šef Кatedre za gudačke instrumente. Od 2008. godine angažovan je i na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Mnogi njegovi bivši studenti su danas renomirani muzičari u svojim sredinama. Slobodan Gerić je i osnivač međunarodnog festivala kontrabasa „Basomanija“ koji postoji već 30 godina. Za organizaciju prošlogodišnjeg festivala dobitnik je nagrade magazina „Кlasika“ za najbolji festival u 2021.godini. Bio je predavač na projektu „Eufoni“ 2019. i 2020.godine. Član je različitih domaćih i međunarodnih žirija na takmičenjima za kontrabas i gudače.