Skip to content
Milica Mijatović, MA

Nastavnik francuskog jezika

Biografija: Milica Mijatović (rođena 1983. godine u Banjoj Luci). Osnovnu i srednju školu završila je u Banjoj Luci, zatim je završila studije francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je završila i Master studije romanistike 2014. godine sa radom na temu „Margerit Jursenar i Natali Sarot: pisci i njihove ličnosti u odnosu na okruženje i sa osvrtom na njihove međusobne odnose“. Upisana je na doktorske studije.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Francuska književnost XIX i XX vijeka

Od 2008. godine zaposlena je kao koordinator aktivnosti u banjolučkoj kancelariji Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i između ostalog učestvuje u organizaciji kulturnih dešavanja vezanih za francuski jezik (Dani frankofonije, Svjetski dan muzike...).

Od 2010. godine zaposlena je kao asistent za francusku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Učestvovala je u organizaciji i izlagala na naučnim skupovima svog studisjkog programa.

Student je dotorskih studija nauke o književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.