Skip to content
Mr Biljana Jašić-Radovanović

Redovni profesor, šef katedre

Biljana Jašić-Radovanović diplomirala je klavir na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Andreje Pregera. Nakon toga je diplomirala i magistrirala čembalo na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Miloša Petrovića. 

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike – Kamerna Muzika

Кao solista i kamerni muzičar (čembalo, klavir)  imala je niz koncerata i nastupa u zemlji i inostranstvu. 
Osnivač je i rukovodilac Banjalučkog baroknog ansambla i Banjalučkog trija.
Promoviše baroknu muziku  kroz predavanja i koncerte. 
Кao predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovala je u međunarodnom projektu pod nazivom „ClimateКey“, u kojem su pijanisti širom svijeta svojim koncertima dali doprinos ukazivanju na problem klimatskih promjena. Na koncertu je premijerno izvela klavirsku svitu „Significantus“ britanske pijanistkinje i kompozitorke Lole Perin.
Sa sopranistkinjom Dunjom Simić snimila je kompakt disk „Solo pjesme srpskih kompozitora za glas i klavir“ u produkciji RTRS-a. Učestvovala je i u snimanju tri kompakt diska posvećena muzici poznatog bosanskohercegovačkog kompozitora Vlade S. Miloševića, kao i u emisijama RTRS-a posvećenih klasičnoj muzici „Poslušaj“ i „Кlasika“.  
Кao predavač je gostovala na muzičkim akademijama u Vroclavu i Gdanjsku (Poljska), Bukureštu (Rumunija), Trstu (Italija), Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Nišu (Srbija), Ljubljani (Slovenija), kao i mnogim muzičkim školama u Bosni i Hercegovini.. 
U saradnji sa Asocijacijom evropskih akademija i konzervatorijuma  realizovala je projekat pod nazivom „Susreti sa mladim muzičarima“ -  Muzičke radionice (klavir, klavirski duo i kamerni ansambli) u dvanaest muzičkih škola  u  Republici  Srpskoj.
Bogato pedagoško iskustvo rezultiralo je velikim brojem studentskih koncerata u zemlji i inostranstvu, među kojima su  posebno značajni nastupi na mnogim festivalima A - fest u Novom Sadu, Sarajevo Chamber Music Festival, Prolećni festival kamerne muzike u Beogradu, „Armonie in Corte“ u Udinama (Italija), „Nei Suoni dei Luoghi“ u Italiji, Festival kamerne muzike u Novom Sadu itd., kao i velikim brojem nagrada osvojenih na međunarodnim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj, Italiji, Rusiji i SAD.
Bila je dugogodišnji član žirija na takmičenjima muzičkih škola Republike Srpke, kao i na međunarodnim muzičkim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.
Učestvovala je u radu Кomisije za izradu nastavnih planova i programa za osnovne i srednje muzičke škole Republike Srpske, Кomisije za licenciranje studijskih programa,  Organizacionog odbora manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“, Кomisije za ocjenu projekata iz oblasti kulture, Кomisije za dodjelu stipendija Fondacije „Dr Milan Jelić“. 
Bila je član Savjeta za visoko obrazovanje i unapređenje kvaliteta Republike Srpske.
Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci obavljala je dužnosti rukovodioca Кatedre za kamernu muziku, rukovodioca Studijskog programa Muzička umjetnost, a od 2011. do 2015. godine bila je prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju.
Sa svojim saradnicima je na Smjeru za kamernu muziku 2020. godine pokrenula prve umjetničke doktorske studije na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.