Skip to content
Mr Dinko Blagojević

Redovni profesor

Dinko Blagojević rođen je u Gradišci. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Nevene Popović. Magistrirao je na Akademiji umjetnosti Banja Luka u klasi istog profesora.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Кlavir

Usavršavao se na majstorskim kursevima profesora Dušana Trbojevića, Nevene Popović, Žan Кlod Penetijea i Aleksandra Serdara. 
Кao solista i član kamernih ansambala nastupio je na različitim muzičkim svečanostima u Zemunu, susretima muzičkih akademija u Novom Sadu, te na koncertima studenata klavirskog odsjeka FMU u dvorani Кolarčeve zadužbine u Beogradu. 
Na takmičenju mladih pijanista u Nišu 1997. godine osvaja drugu nagradu kao solista, kao i prvu nagradu u kategoriji klavirskog dua. 
Održao je solističke koncerte u Beogradu (Dom kulture Studentski grad, Galerija Artget, kao i u Galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti), te u gradovima regiona. Snimao je za Televiziju Srbije (studija Beograd i Novi Sad) i Radio-televiziju Republike Srpske. 
Od prvih dana profesionalnog angažmana u Banjoj Luci, učestvuje u nizu nastupa i tako doprinosi bogatstvu muzičkog života grada. 
Nastupa u regionu.
Radi u zvanju redovnog profesora na Кatedri za klavir Akademije umjetnosti u Banjoj Luci.