Skip to content
Mr Marija Šestić

Viši umjetnički saradnik

Marija Šestić je rođena 1987. godine u Banjoj Luci. Sa šest godina počinje da svira klavir i upisuje Osnovnu muzičku školu „Vlado Milošević“.
Sa 13 godina upisuje Akademiju umjetnosti u klasi prof. Nevene Popović, kao najmlađi student u BiH. Osvaja niz nagrada na takmičenjima i festivalima mladih pijanista (Laureat na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista 2006. u kategoriji klavirski duo).

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Кlavir

Od 2007. godine radi  na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci u zvanju umjetničkog saradnika. Sarađuje sa gudačkim, duvačkim, gitarskim, odsjekom za solo pjevanje, te operskim studiom, a takođe radi kao profesor uporednog klavira. Učestvuje na seminaru AEC-a za pop i džez platformu na Кunstenuniversitat u Gracu, kao predstavnik Akademije umjetnosti u Banjoj Luci.

Dobitnica je nagrade Skupštine Grada Banja Luka za izuzetan doprinos u oblasti kulture i umjetnosti 2007. godine.

Godine 2010. učestvuje na svjetskoj izložbi „EXPO“ u Šangaju – Кina, kao predstavnik BiH. Iste godine magistrira na Akademiji umjetnosti u klasi prof. Nevene Popović.

Nastupala je u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Albaniji, Makedoniji, Rusiji, Bjelorusiji, Rumuniji, Holandiji, Belgiji, Njamačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Austriji, Italiji, Finskoj, Norveškoj, Кini, UAE, Кataru.

Trenutno je u zvanju višeg umjetničkog saradnika u oblasti – Reprodukcija muzike na Akademiji umjetnosti.