Skip to content
Mr Marko Josifoski

Vanredni profesor, gostujući profesor

Marko Josifoski (1978) je počeo da svira violinu sa pet godina.Bio je u klasi prof. Dejana Mihailovića kod koga je završio muzičku školu, diplomirao i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavao se na Кonzervatorijumu u Bernu u klasi prof. Igora Ozima. Tokom studija bio je stipendista švajcarske vlade.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička - naučna oblast: Violina

Pohađao je kurseve u Austriji, Nemačkoj, Sloveniji, Izraelu i Americi kod profesora: Ide Hendl, Šlomo Minca, Ruđera Ričija,Edvarda Grača, Nam-Jun-Кim, Tomasa Brandisa, Igora Ozima i Milana Viteka. Bio je član ,,umjetničkog muzičkog kampa Interlohen” gde je studirao kod prof. Alena Omsa i gde je svirao sa svetskim simfonijskim orkestrom. Svirao je za UNICEF (Parma), u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, i na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu. Predstavljao je Jugoslaviju na evrovizijskom koncertu mladih solista u Istanbulu (1990). Dobitnik je mnogih prvih i specijalnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji (1989/90.), kao i mnogih internacionalnih nagrada: Premio Mocart u Veroni (1990.), u Strezi (1989.), u Češkoj Republici ,,Jan Кocijan” (1989.), u Italiji ,,Rodolfo Lipicer” (1995.), ,,Zlatni anđeo” za najuspešnijeg mladog umetnika (1993.). Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za visoka umetnička dostignuća, nagrade Srpske Akademije nauka i umetnosti za najuspešniji koncert u sezoni 2003. godine, kao i nagrade radio Beograda za umetnika godine 2004.Nastupao je u Italiji, Americi, Austriji, Rusiji, Češkoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Sloveniji, Makedoniji.Sa 10 godina prvi put nastupa sa orkestrom.Svirao je sa:Beogradskom filharmonijom, simfonijskim orkestrom RTS, Makedonskom filharmonijom, orkestrom VJ “Stanislav Binički”, Rumunskom filharmonijom, Turskim simfonijskim orkestrom, Svetskim simfonijskim orkestrom u Americi, kao i sa mnogim kamernim orkestrima u zemlji i inostranstvu.Pored mnogih dela snimio je svih 10 Betovenovih sonata koje je 2007 izdao PGP-RTS. Od 2002. do 2014.je radio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 2014. godine prelazi na FMU u Beograd gde je u zvanju vanrednog profesora.