Skip to content
Mr Mladen Matović

Vanredni profesor

Mladen Matović je rođen 15. 1. 1980. godine. Titulu magistra iz oblasti Metodike opšteg muzičkog obrazovanja stekao je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, gdje trenutno predaje u zvanju vanrednog profesora (Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1-4 i Metodika opšteg muzičkog obrazovanja I-II). Već punih dvadeset godina godina profesionalno je aktivan kao muzički pedagog, kompozitor i horski dirigent. Autor je, koautor, recenzent i muzički urednik većeg broja objavljenih naučnih i stručnih radova, te priručnika, zbornika aranžmana i školskih udžbenika.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Umjetničko-teorijske discipline

Кomponovao je više od tri stotine naslova umjetničke, primijenjene i popularne muzike, a posebnu pažnju posvetio je autorskom opusu za djecu. Autor je zvanične mirovne himne UNICEF-a „Dona nobis pacem“ („Daj nam mir“), prvog mjuzikla za djecu u RS „Petar Pan“, te autor muzike i teksta himne Republike Srpske „Moja Republika“.

Redovni je član i predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u Svjetskom horskom savjetu (World Choir Council) - najvišem strukovnom tijelu svjetske horske asocijacije Interkultur, koje okuplja etablirane horske dirigente i kompozitore iz osamdeset zemalja svijeta. Od 2004. godine umjetnički je rukovodilac Ženskog kamernog hora „Banjalučanke“ sa kojim je osvojio veliki broj nagrada, te ostvario značajne rezultate na internacionalnoj sceni. Od 2016. do 2019. godine obavljao je dužnost potpredsjednika Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca u BiH. Jedan je od utemeljivača i voditelj projekta festivala dječijeg muzičkog stvaralaštva „Mali kompozitor“, jedinog dječijeg festivala sa uporištem u zvaničnom Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, koji se u partnerstvu sa UNICEF-om organizuje u Banjoj Luci od 2007. godine.

Do sada je kao autor i dirigent učestvovao na preko pedeset muzičkih festivala u zemlji i inostranstvu ( Austrija, Holandija, SAD, Mađarska, Španija, NR Кina, Malta, Njamačka, Bugarska, Poljska, Južnoafrička Republika, Bjelorusija, Italija, Rumunija, Grčka, Crna Gora, Hrvatska...) osvojivši ukupno 48 nagrada. 

Dobitnik je i više društvenih  priznanja među kojima su najznačajnija Plaketa Grada Banja Luka, Orden Njagoša II reda i Zlatna značka Кulturno prosvjetne zajednice Srbije za dugogodišnji stvaralački doprinos u širenju kulture i razvoju kulturnih djelatnosti.