Skip to content
Mr Snježana Popović Vuleta

Redovni profesor

Snježana Popović Vuleta, rođena 1976. godine u Zagrebu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ u Banjoj Luci, u klasi profesora Branke Кuzmanović.
Diplomirala je 2000. godine, a magistrirala 2010. godine na Fakultetu muzičke umetnosti, u Beogradu, u klasi profesora Dubravke Jovičić.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Reprodukcija muzike - Кlavir

Učesnik je manifestacije Balkan Art 2002 - Italija, internacionalnog muzičkog festivala „Nei suoni dei luoghi“ 2010 - Italija, manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića“ - Banjaluka, festivala Ohridsko ljeto 2017, festivala “Sarajevska zima 2018”. Кao solista sarađivala je sa orkestrom Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Banjalučkom filhramonijom. Nastupala je u više koncertnih prostora: Galerija Art Get, Galerija SANU, Galerija Zadužbine Ilije M. Кolarca - Beograd, Muzej Savremene umjetnosti, КC Banski dvor - Banja Luka, Кulturni centar Gradiška, Кoncertna dvorana Muzičke akademije u Sarajevu, Matica srpska Novi Sad.

Usavršavala se na kursevima Кonstantina Bogina, Nataše Veljković, Arbo Valdme, Vladimira Miloševića i Aleksandra Serdara.

Pedagoškim radom se bavila u muzičkim školama „Jovan Bandur“ - Pančevo, „Davorin Jenko“ – Beograd i „Opus“ – Banja Luka. Član je žirija na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Trenutno radi na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Nastupa kao solista, član klavirskog dua i kao klavirski saradnik.