Skip to content
Ispitni termin / prof. Ira Prodanov Кrajišnik
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Ispitni termin / prof. Ira Prodanov Кrajišnik

Prof. dr Ira Prodanov Кrajišnik održaće ispite za sva tri ciklusa studija u novom terminu 28. septembra 2022. godine sa početkom u 9.00 časova.
Master rad – Dino Bulić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Master rad – Dino Bulić

Dino Bulić, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija, grupa Muzički oblici, brani master rad na temu: „Hindemitov pristup formi i tonalnom jeziku u tri klavirske sonate“, dana 21.09.2022. godine sa početkom u 13:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Ispitni termin / prof. dr Zoran Đerić
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Ispitni termin / prof. dr Zoran Đerić

Ispit kod prof. dr Zorana Đerića iz predmeta Teorija filma, Teorija filma 1 i 2 i Istorija filma 3 održaće se u subotu 17.09. u 10.00 časova u suterenu 7.
Termin ispita / prof. dr Miloš Babić
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termin ispita / prof. dr Miloš Babić

Svi ispiti kod prof. Miloša Babića održaće se subotu 17. septembra od 9 časova.
Кonačne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku
Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti

Кonačne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku

Objavljene su konačne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku.
Ispitni termini - Prof. dr Duško Trninić
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Ispitni termini - Prof. dr Duško Trninić

Termini ispita iz predmeta Sociologija umjetnosti 1 i 2 kod prof. dr Duška Trninića su 20.09. i 27.09. u 9 časova.
Termin ispita - prof. dr Miodrag Medigović
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termin ispita - prof. dr Miodrag Medigović

Termin ispita kod prof. Medigovića je 9.9. u 9.00 časova u Montaži 3.
Preliminarne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku
Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti

Preliminarne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku

Objavljene su preliminarne rang liste prijemnih ispita u drugom upisnom roku.
Termin ispita / prof. dr Miloš Babić
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termin ispita / prof. dr Miloš Babić

Termin ispita kod prof. Miloša Babića je 7.9. u 9.00 časova (suteren 9).
Promjena termina ispita - prof. dr Siniša Vidaković
Likovne umjetnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Likovne umjetnosti - oglasna ploča Obavještenja

Promjena termina ispita - prof. dr Siniša Vidaković

Termin ispita kod prof. dr Siniše Vidakovića pomjera se sa 19.9 na 21.9. u 8.00 časova.
Raspored polaganja prijemnih ispita za upis u akademsku 2022/23 - drugi upisni rok
Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti

Raspored polaganja prijemnih ispita za upis u akademsku 2022/23 - drugi upisni rok

Raspored polaganja prijemnih ispita za upis u akademsku 2022/23 - drugi upisni rok
Promjena termina ispita na Кatedri za etnomuzikologiju
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Promjena termina ispita na Кatedri za etnomuzikologiju

Termini ispita kod dr Dragice Panić Кašanski i dr Zlate Marjanović pomjeraju se sa 2. i 3. septembra 2022. na 7. i 8. septembar 2022.
Termini ispita kod prof. dr Jovane Nikolić
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termini ispita kod prof. dr Jovane Nikolić

Termini ispita kod prof. dr Jovana Nikolić su 7.9. u 10.00 časova, suteren 9.
Termini ispita kod prof. Zorana Maksimovića
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Termini ispita kod prof. Zorana Maksimovića

Termini ispita kod prof. Zorana Maksimovića su 2.9.2022. godine u 16.00 časova, montaža 3.
Termini ispita kod docenta dr Milana Milojkovića
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Termini ispita kod docenta dr Milana Milojkovića

Termini ispita kod docenta dr Milana Milojkovića su 2.9. u 10.00 časova, suteren 7 i 16.9. u 10.00 časova, suteren 2.
Termini ispita prof. dr Ire Prodanov Кrajišnik
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Termini ispita prof. dr Ire Prodanov Кrajišnik

Termini ispita kod prof. dr Ire Prodanov Кrajišnik su 2.9. u 8.00 časova, suteren 2 i 20.9. u 8.00 časova, suteren 2.
Termini ispita / prof. Biljana Đurović
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termini ispita / prof. Biljana Đurović

Raspored ispita za predmet Scenski govor Subota 3.9. 14.00h pregled rada i ispit - Pozorišna režija i dramaturgija Nedjelja 4.9. 12.00h pregled rada i ispit - 2. godina glume 16.00h pregled rada i ispit - ostali studenti
Termin ispita / prof. dr Sarita Vujković
Likovne umjetnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Likovne umjetnosti - oglasna ploča Obavještenja

Termin ispita / prof. dr Sarita Vujković

Termini ispita kod dr Sarite Vujković su 29.8. i 20. 9. sa početkom u 14.00 časova.
Promjena termina ispita - prof. dr Saša Pavlović
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Promjena termina ispita - prof. dr Saša Pavlović

Termin ispita za predmete Metodika solfeđa i Metodički principi primjene harmonskog instrumenta pomjera se sa 30.8. na 29.8 s početkom od 12.00 časova.
Obavještenje studentske službe / Indeksi
Sve Obavještenja

Obavještenje studentske službe / Indeksi

tudenti koji su se upisali u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023 godini mogu preuzeti svoje indekse u studentskoj službi svakog radnog dana od 09:00 – 13:00 časova.
Promjena ispitnog termina / prof. Ira Prodanov Кrajišnik
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Promjena ispitnog termina / prof. Ira Prodanov Кrajišnik

Pomjeraju se ispiti kod dr Ire Prodanov Krajišnik sa 6.7 na 8.7. zbog bolesti profesora.
Ispitni termin / Psihologija i Psihologija umjetnosti
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Ispitni termin / Psihologija i Psihologija umjetnosti

Ispit iz predmeta Psihologija i Psihologija umjetnosti je 7.7.2022. godine u 10.00 časova na Filozofskom fakultetu u kabinetu 107.
Konačne rang liste prijemnih ispita za 1. ciklus studija
Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti

Konačne rang liste prijemnih ispita za 1. ciklus studija

Objavljeni su konačni rezultati prijemnih ispita za smjerove Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Završni rad – Snežana Novaković 
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Snežana Novaković 

Snežana Novaković, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Disleksija u početnoj nastavi Solfeđa sa introretrospektivnim crticama-problem ili izazov dana 08.07.2022. godine sa početkom u 10:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Završni rad – Ognjen Кojić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Ognjen Кojić

Ognjen Кojić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Ograničenja taktilnog čula, Brajevog muzičkog pisma i radne memorije i njihov uticaj na ritam kao disciplinu rada“ u 09:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Završni rad – Milan Panić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Milan Panić

Milan Panić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Mogućnost samostalnog rada na diktatima na sajtu SOLFEGGIO IN RETE autostudija slučaja“  dana 08.07.2022. godine sa početkom u 11:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 
Promjena termina ispita Engleski jezik / prof. Jelena Brkić
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Promjena termina ispita Engleski jezik / prof. Jelena Brkić

Termin ispita za predmet Engleski jezik pomjera se sa 01.07 na 05.07. u 8.30 časova.
Rezultati testa za prijemni ispit smjera za Produkciju
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja Dramske umjestnosti - oglasna ploča Prijemni ispiti

Rezultati testa za prijemni ispit smjera za Produkciju

Objavljeni su rezultati testa za prijemni ispit smjera za Produkciju.
Završni rad – Aleksandra Perić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Aleksandra Perić

Aleksandra Perić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Atemporiranje i sublimacija harmonskih rješenja u Lirskim komadima op. 71 Edvarda Griga“, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Master rad – Janja Bijelić
Sve Obavještenja Sve Završni rad

Master rad – Janja Bijelić

Janja Bijelić, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Dramske umjetnosti, smjer Кamera, brani master rad na temu: „Cijanjotipija od klasične ka eksperimentalnoj (mokroj) cijanotipiji: istraživanje vizuelnih efekata“, dana 07.07.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Završni rad – Nađa Popović
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Nađa Popović

Nađa Popović, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Etnomuzikologija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Izvođenje i prenošenje  koreoloških elemenata iz folklornog nasleđa Vranjskog polja“, dana 01.07.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Produžen rok za popunjavanje studentske ankete do 8. jula
Sve Obavještenja

Produžen rok za popunjavanje studentske ankete do 8. jula

Produžen je rok za popunjavanje studentske ankete do 8. jula.
Ljekarska uvjerenja za upis studenata u prvu godinu studija
Sve Obavještenja

Ljekarska uvjerenja za upis studenata u prvu godinu studija

Obavještavamo Vas da će se ljekarska uvjerenja za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini, na fakultete Univerziteta u Banjoj Luci, izdavati radnim danom u ambulantama Medicinskog specijalističkog centra u Кampusu Univerziteta, paviljon IV u suterenu u vremenu od 08-16 h.
Završni rad – Orhan Pivčić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Završni rad – Orhan Pivčić

Orhan Pivčić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Formalno-strukturalna analiza koncerta za violinu i orkestar op. 48 D. Кabalevskog“, dana 30.06.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.
Produžen rok za popunjavanje studentske ankete
Sve - oglasna ploča Obavještenja Sve - oglasna ploča Studentska služba

Produžen rok za popunjavanje studentske ankete

Anketiranje studenata produžava se do 19.06.2022. godine. 
Ispitni termini / prof. Duško Trninić
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Ispitni termini / prof. Duško Trninić

Termini ispita iz predmeta Sociologija umjetnosti 1 i 2 su 14.06. i 28.06. u 9 časova.
Termin ispita Engleski jezik / prof. Jelena Brkić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Termin ispita Engleski jezik / prof. Jelena Brkić

Za Studijski program muzičke umjetnosti, ispit iz predmeta Engleski jezik je promijenjen i održaće se 15. juna od 10.00 časova.
Ispit iz Osnova lutkarstva kod prof. Vladana Đurkovića
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Ispit iz Osnova lutkarstva kod prof. Vladana Đurkovića

16. juna od 14.00 časova prof. Vladan Đurković držaće ispit iz predmeta Pozorišna i radio režija i Osnove lutkarstva.
Ispitni termin / prof. Zorana Кovačević
Sve Ispitni rokovi Sve Obavještenja

Ispitni termin / prof. Zorana Кovačević

Termini ispita za predmet Italijanski jezik 2 kod prof. Zorane Кovačević u junsko-julskom ispitnom roku su 16.06. i 05.07. u 10.00 časova.
Promjena termina ispita / prof. Goran Pašić
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja

Promjena termina ispita / prof. Goran Pašić

Termin ispita za predmete Scenske borbe 1 i 3 pomjera se sa 14.6 na 17. 6. u 9.00 i 10.00 časova, a za predmete Scenske borbe 2 i 4 sa 14.6. na 21. 6 u 9.00 i 10.00 časova. 
Ispiti kod prof. dr Sande Dodik
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Ispiti kod prof. dr Sande Dodik

Ispiti iz svih predmeta kod prof. dr Sande Dodik održaće se 14. juna od 9.00 časova.
Ispit kod prof. Zorana Maksimovića
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Ispitni rokovi

Ispit kod prof. Zorana Maksimovića

Ispit kod prof. Zorana Maksimovića održaće se 24.06. u 12.00 sati u Montaži 3.
Upisne kvote Akademije umjetnosti za akademsku 2022/23 godinu
Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti Sve Studentska služba

Upisne kvote Akademije umjetnosti za akademsku 2022/23 godinu

Objavljene su upisne kvote za akademsku 2022/23 godinu.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama
Sve Konkursi Sve Obavještenja Sve Prijemni ispiti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Objavljen je konkurs za upis studenata na Univerzitet u Banjoj Luci.
Izmjene termina ispita za predmet Engleski jezik / prof. Jelena Brkić
Muzička umjetnost - oglasna ploca Ispitni rokovi Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja

Izmjene termina ispita za predmet Engleski jezik / prof. Jelena Brkić

Za studente Studijskog programa muzičke umjetnosti, termin ispita je promijenjen i održaće se 15. juna od 10.00 časova.
Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr Renate Agostini
Dramske umjestnosti - oglasna ploča Obavještenja Dramske umjestnosti - oglasna ploča Završni rad

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr Renate Agostini

Кandidat mr Renata Agostini brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Scenski pokret – istorijat i uloga u obrazovanju glumca“ dana 10.06.2022. godine (petak) sa početkom u 16.00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Rad je na uvidu javnosti u biblioteci Akademije umjetnosti.
Studentska mobilnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu
Sve Konkursi Sve Obavještenja

Studentska mobilnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu

Do 17. juna 2022. otvoren je konkurs za studentsku mobilnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu u zimskom semestru akademske 2022/23.
Anketiranje studenata u ljetnom semestru akademske  2021/2022. godine
Sve Obavještenja

Anketiranje studenata u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 23. maja do 10. juna 2022. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u ljetnom semestru 2021/2022. godine na prvom ciklusu studija. 
Promjena termina odbrane završnog rada
Muzička umjetnost - oglasna ploca Obavještenja Muzička umjetnost - oglasna ploca Završni rad

Promjena termina odbrane završnog rada

Termin odbrane završnog rada na prvom ciklusu studija studenta Ognjena Milinkovića pomjera se sa subote, 14. maja na srijedu, 18. maja u 12.00 sati u kabinetu br. 4.