Skip to content

Poziv na Međunarodnu ljetnju umjetničku školu Univerziteta umjetnosti u Beogradu

Poziv na Međunarodnu ljetnju umjetničku školu Univerziteta umjetnosti u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu poziva studente da se prijave na međunarodnu Ljetnju umjetničku školu Univerziteta umetnosti u Beogradu, koju ove godine organizuju pod nazivom “CIRCLE POINT”, u periodu od 6. do 13. jula u Kikindi (Srbija), te da pozivaju studente da se prijave za učešće u ovom inovativnom i kreativnom programu.

Ljetnju umjetničku školu 2024. organizuje i finansira Univerzitet umetnosti u Beogradu, pokrivajući najveći dio troškova učesnika: troškove programa (radionica), smeštaja i ishrane tokom celog trajanja škole (trokrevetne sobe, 3 obroka dnevno), kao i organizovani autobuski prevoz od Beograda do Kikinde (6. jul) i nazad (13. jul). Studenti iz inostranstva plaćaju participaciju u iznosu 200 evra, kao i sopstvene putne troškove od svojih kuća do Beograda i nazad.

Pozivamo studente da se prijave najkasnije do 15. maja 2024. Kako je na raspolalaganju ograničeni broj mjesta, ohrabrujemo zainteresovane studente da se prijave što prije. Detaljnije informacije pogledajte ovdje