Skip to content

Prof. dr Đorđe Milosavljević od sledeće akademske godine angažovan na 2. ciklusu studija dramaturgije

Prof. dr Đorđe Milosavljević od sledeće akademske godine angažovan na 2. ciklusu studija dramaturgije

Dekan Akademije umjetnosti u Banjoj Luci Dragana Purković-Macan, direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić i prof. dr Đorđe Milosavljević potpisali su danas Sporazum o saradnji.

Veoma nas raduje što će ugledni scenarista, dramaturg, reditelj i univerzitetski profesor biti angažovan na našoj na Akademiji umjetnosti, na studijskom programu Dramskih umjetnosti – II ciklus studija, smjer Dramaturgija, u akademskoj 2024/25 godini.
Кako je jedna od djelatnosti Audio-vizuelnog centra Republike Srpske da podstiče i organizuje stručno i profesionalno usavršavanje i edukaciju u oblasti audio-vizuelnih i njima komplementarnih djelatnosti, Audio-vizuelni centar RS će snositi troškove angažovanja prof. Milosavljevića.