Skip to content

Terenska istraživanja u oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije u Novom Gradu

Terenska istraživanja u oblasti etnomuzikologije i etnokoreologije u Novom Gradu

Viši asistent MA Sanja Pupac i muzejski savjetnik JU Muzeja RS, zajedno sa MA Sofijom Vučićević, višim asistentom i studentima smijera za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, u srijedu 20. marta, 2024. godine boravili su u Novom Gradu, te izvršili terenska istraživanja i snimanja na polju etnomuzikologije i etnokoreologije.

Zahvaljujemo se Кulturnom centru Novi Grad, КUD „UNA“ iz Novog Grada, a posebno Siniši Jovaniću, Borislavu Bori Damjaniću i Danki Maran na organizaciji i gostoprimstvu.

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije