Skip to content

Završni rad - Zorana Stojnić

Zorana Stojnić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кlavir i gitara, grupa Кlavir, brani završni rad na temu: „Pijanistička interpretacija u kompoziciji Apres una lecture de Dante Francisa Lista“, dana 31.5.2024. godine sa početkom u 13,30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Biblioteci Akademije umjetnosti.