Skip to content

Promjena ispitnog termina / prof. dr Ira Prodanov

Ispit kod prof. dr Ire Prodanov pomjeraju se sa 9. februara na četvrtak 8. februar, s početkom u 10.00 časova.