Skip to content

Dijana Šukalo, dipl. pravnik

Sekretar Akademije umjetnosti

Univerzitetski dokumenti
Propisi na nivou Univerziteta
Pristup dokumentima

Dokumenti

Preuzmite dostupne dokumente

image_not_found Pravilnik o internet prezentaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
image_not_found Pravilnik o načinu pripreme i postupku izrade i odbranezavršnog rada na II ciklusu studija - master
image_not_found Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
image_not_found Statut Akademije umjetnosti 2013
image_not_found Poslovnik o radu nastavno umjetnickog vijeca akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
image_not_found Cjenovnik akademije umjetnosti