Skip to content

Predavanje prof. dr Кatarine Erić ,,Trema i javni nastup" održano je u okviru ,,Dana Vlade S. Miloševića"

Predavanje prof. dr Кatarine Erić ,,Trema i javni nastup" održano je u okviru ,,Dana Vlade S. Miloševića"

Prof. dr Кatarina Erić sa FILUM Кragujevac, u subotu 13. aprila je u Banskom dvoru - kulturnom centru održala sjajno predavanje ,,Trema i javni nastup".

Hvala na podjeljenom znanju i velikom iskustvu!

Foto: Saška Subić

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije