Skip to content

Večeras u okviru ,,Dana Vlade S. Miloševića 2024" program Tradicija na (s)ceni!

Večeras u okviru ,,Dana Vlade S. Miloševića 2024" program Tradicija na (s)ceni!

Tradicija na (s)ceni je program koji obuhvata koncert,  predavanja i radionice u okviru Dana Vlade S. Miloševića.

Muzičke slike: od Кrajine do Banata i Transilvanije.

Кrajinu će predstaviti  studenti i profesori Akademije umjetnosti UNIBL Smjera za etnomuzikologiju izvođenjem tradicionalnih pjesama iz različitih krajeva srpskog kulturnog prostora, počevši od Кrajine, zavičaja Vlade Miloševića. Takođe biće izvedene i dvije igre koje se nalaze na nacionalnim listama nematerijalnog kulturnog nasljeđa - pleteno i malo kolo. Zajedničkim snagama sa gostima sa Fakulteta za muziku i teatar Zapadnog univerziteta iz Temišvara i Akademskom grupom za tradicionalnu muziku Zvoane Banacene Asocijacije za kulturu Banata biće izvedeno malo kolo, a potom će gosti Lućan Emil Roška, Lavinius Nikolajević Adrian Boba i Adrian Bala upoznati publiku sa repertoarom folklorne kolekcije Banata, Transilvanije i Bihora.
Predavanja i radionice su namijenjene studentima, asistentima i profesorima, ali i zainteresovani građani mogu prisustvovati tome. 

Vidimo se 12-13. aprila!