Skip to content

Promjena termina za Predmet engleski jezik (grupa b)

Predavanja iz predmeta Engleski jezik 2 (grupa B)  studenti SPMU imaju četvrtkom u 8.30-10.00 u suterenu 9.