Skip to content
image_not_found

Grupa Harmonika

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Namijenjen je budućim studentima koji bi željeli da dostignu visok profesionalni nivo izvođenja na harmonici kao jednom od najmlađih akademskih instrumenata, nakon završene srednje muzičke škole. Izuzetno, potencijalni studenti ne moraju imati završen instrumentalni smjer srednje muzičke škole, ukoliko dokažu svoje umjetničke i tehničke sposobnosti na prijemnom ispitu. Smjer je namijenjen mladim ljudima koji su zainteresovani za ovladavanje umjetničko izvođačkim vještinama sviranja kroz jedinstvo tehničkog i muzičkog elementa.

  Studiranje

  Svrha četvorogodišnjih osnovnih, a potom i jednogodišnjih master studija harmonike jeste formiranje muzičke ličnosti – akordeoniste visokog profesionalnog nivoa. Student se razvija kao solista, kamerni muzičar i orkestarski muzičar, ali se bavi ostalim umjetničko – teorijskim disciplinama koje su u uskoj korelaciji sa ovom disciplinom. Studenti harmonike postepeno i sistematično razvijaju svoje izvođačke i umjetničke sposobnosti kroz stilski raznovrstan akademski repertoar, ali rade i na usvajanju pedagoških vještina. Sviranje harmonike potiče razvijanje samostalnosti, kritičkog razvijanja ideja, sposobnost za kreativan pristup problemima, emocionalno razumijevanje, maštu, samomotivaciju.

  Šta poslije

  Studenti na studijskom programu harmonike stiču veoma široke kompetencije koje proističu iz specifičnih predmeta koji se izučavaju. To je prije svega samostalna umjetnička aktivnost i učešće u radu različitih ansambala i orkestara. Svršeni student harmonike osposobljen je za pedagoški i kreativan rad u osnovnim i srednjim muzičkim školama, na predmetima koji pripadaju užoj umjetničkoj oblasti naznačenoj u dodatku diplome, ali i za rad u institucijama kulture.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani muzički umjetnik -240 ECTS, akordeonista

Nastavni plan 2021 dostupan je na linku.

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom. 

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit se sastoji od:

  • Solfeđa*
  • 4 kompozicije od kojih jedna mora biti djelo nastalo do 1800 godine u transkripciji za harmoniku; polifona kompozicija (ukoliko se radi o polifonom ciklusu, mora biti izveden u cijelosti);
  • kompozicija krupne forme (ciklus od najmanje 3 stava od kojih jedan mora biti sonatni oblik);
  • kompozicija po slobodnom izboru.

  NAJMANjE JEDNO DJELO MORA BITI ORIGINALNO NAPISANO ZA HARMONIKU.

  *Solfeđo (Zahtjevi za prijemni ispit iz solfeđa za sve odsjeke):

  1.    Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova)
  2.    Primjer za pjevanje „a prima vista“ (alteracije i modulacije)
  3.    Primjer za ritmičko čitanje (parlato) „a prima vista“
  4.    Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

  Dr Zoran Rakić, red.prof.

  Katedra za klavir i harmoniku

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća