Skip to content
Dr um. Radoslav Tadić

Docent

Radoslav Tadić je rođen 24. septembra 1982. godine u Bihaću. Odrastao je u Drvaru.
Diplomirao je i magistrirao na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Profesionalno iskustvo

Uža umjetnička-naučna oblast: Slikarstvo

Izlagao je dvadeset jedan put samostalno i preko šezdeset puta kolektivno na izložbama od lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Njamačkoj, Francuskoj, Belgiji, Кuvajtu i Кini.

Dobitnik je nagrada Niš art fondacije 2017. godine, Evolute u Beogradu 2014. i Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske 2007. godine.

Živi i radi u Banjoj Luci od 2003. godine.

Galerija

Pogledajte dostupne fotografije