Skip to content
image_not_found

Grupa Režija

 • Ko upisuje ovaj smjer

  Filmski i televizijski reditelj ima ključnu ulogu u produkciji svakog audiovizuelnog djela, bilo da se radi o igranom ili dokumentarnom filmu, dramskoj seriji, muzičkom videu ili reklamnom spotu. Uz saradnju sa kompletnom ekipom filma, koristeći filmski jezik   i slijedeći svoj lični  senzibilitet, filmski reditelj upravlja svim procesima  i dramaturški, umjetnički i stilski oblikuje  finalni izgled filma.
  Filmska i TV režija namijenjena je budućim studentima koji žele da steknu teorijska i praktična znanja  iz oblasti vizuelnog pripovijedanja i na taj način ostvare svoj umjetnički i kreativni potencijal.

  Studiranje

  Prvi ciklus studiranja na studijskoj grupi Filmska i TV režija traje 4 godine, odnosno 8 semestara. Nastava se odvija kroz obavezne i izborne predmete, a na kraju studija ostvaruje se ukupno 240 ECTS bodova i stiče se zvanje: Diplomirani dramski i audiovizuelni umjetnik- Filmski i televizijski režiser. Tokom studija se stiču znanja iz istorije i teorije filma i dramskih umjetnosti u cjelini, ali je akcenat prevashodno na praktičnom aspektu nastave. U zavisnosti od nastavnog plana i programa i tematske jedinice, studenti u svakom semestru imaju i nekoliko praktičnoh zadataka u vidu vježbi, ili kratkih filmova koje rade zajedno sa kolegama i saradnicima sa drugih smjerova. Na taj način imaju priliku da svoja teorijska znanja pokažu kroz konkretno audiovizuelno djelo i iskažu svoju kreativnost, u isto vrijeme razvijajući svoj lični stil i estetiku.

 • Šta poslije

  Po završetku studija, filmski i televizijski reditelj ima opsežno praktično znanje iz svih segmenata produkcije jednog audiovizuelnog djela, ali i znanje iz teorije i istorije filma i dramskih umjetnosti u cjelini. Takođe, filmski i televizijski reditelj nakon završenih studija ima dovoljno znanja, iskustva i kompetencija da izvede jedan filmski projekat od početka do kraja, odnosno od samog pisanja scenarija do postprodukcije i distribucije. Kombinacija teorijskih i praktičnih znanja budućim filmskim i televizijskim režiserima pruža odlične mogućnosti za dalji rad i usavršavanje, bilo da se radi o akademskoj karijeri i naučno-istraživačkom radu, ili kreativnoj industriji i savremenim medijima.

 

01.

Osnovne studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklus, stiče se zvanje diplomirani dramski i audiovizuelni umjetnik – filmski i televizijski reditelj - 240 ЕCTS.

Nastavni plan je za Smjer FTV - režija dostupan na linku.

 

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i prijemni ispit pred komisijom.

  Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj Ploči

  Pripremna nastava

  Informacije o pripremnoj nastavi možete pogledati OVDJE.

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Пријемни испит се састоји од четири дјела:

  Prvi dio - Projekcija: gledanje filma; pismena analiza filma; rješavanje testa opšte kulture; pismeno rješavanje rediteljskih zadataka, jednog ili dva (u deset kadrova završavanje dramaturški započete situacije; u pet kadrova osmišljavanje reklame).
  Drugi dio - Razgovor s komisijom, usmena odbrana rediteljskih zadataka.
  Treći dio - Praktični zadaci - snimanje dramaturški započete situacije u TV studiju Akademije, uz učešće studenata kamere i glume, i „montažno“ snimanje kratkog dokumentarnog filma na terenu. Razgovor s komisijom i odbrana radova i donošenje konačne odluke. 

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organizuju se konsultacije sa profesorima.

 

 • image_not_found
  Rang lista

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna oćena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

 

02.

Master studije

Nakon Osnovnog studija, odnosno I ciklusa, stiče se uslov za upis na Master studije (II ciklus). Nakon uspješno završenog Master studija i odbrane završnog rada, stiče se zvanje master televizijske i filmske režije – 300 ECTS.

Nastavni plan je dostupan na linku.

 

Koje poslove obavlja master televizijske i filmske režije

Po završenom drugom ciklusu studija, student je stekao tehnološka, produkciona, praktična znanja; razvio individualne, kreativne sposobnosti i sklonosti za lični doprinos,  sopstveni trag, autorski rukopis u oblasti režije dugog igranog filma; ili režije kulturno-umjetničkog i dramskog, igranog televizijskog programa; ili režije cjelovečernjeg dokumentarnog filma i drugih audiovizuelnih formi.
Sposoban je da učestvuje u timu ili kao samostalan kreator ideja i predložaka za bilo koji oblik audiovizuelnog izražavanja.
Po završenom drugom ciklusu studija moguće je nastaviti proces školovanja kroz doktorske studije u polju umjetnosti ili kroz specijalističke studije.

 

 • image_not_found
  Prijava na konkurs

  Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu:

  Dokumentacija

  Dokumentaciju koja je navedena u konkursu koji možete pratiti na Oglasnoj ploči

 

 • image_not_found
  Prijemni ispit

  Prijemni ispit zasniva se, u zavisnosti od grupe na koji se kandidat prijavljuje, na specifičnim i konkursom propisanim sadržajem prijemnog ispita, te na pojedinačnom usmenom razgovoru tokom kojeg će Komisija provjeravati znanja kandidata iz oblasti filma i televizije, te procjenjivati sposobnosti kandidata u oblasti vizuelnog predočavanja, analitičkog razmišljanja i sistemskog sagledavanja filmskog ili pozorišnog djela, a na osnovu razgovora, pristupnih radova i priloga, te ostalih uslova prijave.

  Konsultacije

  Tokom priprema za prijemne ispite, organozuju se konsultacije sa profesorima.

 

 • image_not_found
  Rang lista i upis

  Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova. 
  Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine drugog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u toku prvog ciklusa studija (prosječna oćena u toku studiranja)
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija dobija se tako da se prosječna oćena množi sa brojem 5 (pet).
  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova. Kandidati koji nisu ostvarili više od 15 bodova na prijemnom ispitu nemaju pravo na upis.

   

Upoznaj profesore

Pogledaj njihove biografije i profesionalna postignuća